Zrakoplovi iz tretjih držav

Operator oziroma organizacija za zagotavljanje stalne plovnosti (CAMO), ki želi začasno uporabljati zrakoplov iz registra države, ki ni članica EASA (third country), mora biti poleg Dela-M, Poddela-G potrjen tudi po Delu-T, Poddelu-G. 

Za izdajo potrdila izpolnite  vlogo – EASA Obrazec 2 (AIR.OBR-000005) in kontrolno listo za potrditev priročnika CAME checklist for M.A. Subpart-G and T.A. Subpart-G approval (AIR.CHK-108).