Posebna kategorija


OBRAZCI:

Izpolnjene vloge lahko posredujete na e-naslov: info@caa.si ali po navadni pošti na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo RS,  Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana .

UVOD:

V sklopu Posebne kategorije so predvideno več možnih načinov za pridobitev 'Operativnega dovoljenja'. Podrobnosti so razvidne iz FAQ:

 1. STS (oddaja izjave za izvajanje standardnega scenarija)
  • za STS trenutno še velja prehodno obdobje in se ne uporabljajo. Glavni razlog je, ker v STS zahtevanih zrakoplovov z oznako C5 ali C6 še ni na tržišču
 2. Vloga za operativno dovoljenje
  • po PDRA (pred pripravljena analiza tveganja po SORA)
  • brez PDRA (operator opravi celotno analizo tveganja po SORA)
 3. Spričevalo operatorja lahkega sistema brezpilotnega zrakoplova (LUC)
  • predvideno za 'izkušene operatorje', ki so že izvedli več SORA analiz


Če povzamemo, je trenutno za nove operatorje najlažja možnost pridobitev operativnega dovoljenja na podlagi PDRA. 

EASA je v zadnji spremembi AMC in GM v decembru 2020 že prej obstoječemu PDRA dodala še tri. Glede na zadnjo spremembo, obstajata dve vrsti PDRA:

 1. G (generičen)
  • klasičen, ki ima manj omejitev, zahteva pa tudi več 'dodatnega dela' operatorja (dodatne analize tveganja,...)
 2. S (identičen STS, razen da nima zahtev C5 in C6 za zrakoplove)
  • je bolj omejen (identičen kot STS), zahteva manj 'dodatnega dela' operatorja


Eden od pogojev za delo operaterja po PDRA(S) je izobraževanje vseh pilotov na daljavo po zahtevah STS, ki ga lahko izvede organizacija ali operater, ki že izvaja operacije določenega STS (PDRA(S)). 

Organizacija ali operater izjavi s predpisano izjavo v STS-xx, da bo izvajal usposabljanje. Vloga je na voljo zgoraj.

 

Na področju SORA analize operativnega tveganja, pa se predvidevajo nadaljnje spremembe (EASA bo izdala dodatne bolj natančne AMC in GM), predvsem na področju OSO, ki so trenutno zelo 'generični' in ne določijo natančnih standardov, kako bi bilo zadoščeno posameznemu OSO. Predvidoma bodo prve spremembe na tem področju marca 2021.POSTOPEK za OPERATIVNO DOVOLJENJE:

Vloga se odda na predpisanem obrazcu zgoraj. Potrebno je priložiti vse zahtevane priloge. POSTOPEK ODDAJE 'Izjave operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki nameravajo izvajati praktično usposabljanje in ocenitev pilotov na daljavo' po določenem STS-x

Eden od pogojev za delo operaterja po PDRA(S) je praktično izobraževanje vseh pilotov na daljavo po zahtevah STS, ki ga lahko izvede organizacija ali operater, ki že izvaja operacije določenega STS (PDRA(S)). 

Organizacija ali operater izjavi s predpisano izjavo v STS-xx, da bo izvajal usposabljanje. Vloga je na voljo zgoraj.

Praktično izobraževanje se zaključi z teoretičnim izpitom na CAA.