Upravljanje pretoka zračnega prometa

AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT (ATFM)

Upravljanje pretoka zračnega prometa vključuje zahteve z namenom optimizacije razpoložljive zmogljivosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (European Air Traffic Management Network - EATMN) in pospešitev razvoja na področju ATFM.

Pravna ureditev: Uredba Komisije (EU) št. 255/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa, kot je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2159 z dne 20. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 255/2010 glede nekaterih sklicevanj na določbe ICAO.