Elektronsko vročanje

Obveščamo vas, da je Javna agencija za civilno letalstvo RS vključena v Sistem za centralno e-vročanje SI-CeV.

Sistem za elektronsko vročanje SI-CeV je vzpostavljen in omogoča odpremo dokumentov iz informacijskih sistemov organov, skladno z zahtevami upravnega poslovanja ter vročanje teh dokumentov v varne elektronske predale sledečim deležnikom:

•        informacijskim sistemom drugih organov,

•        državljanom, ki imajo na portalu eUprava vzpostavljene svoje varne elektronske predale,

•        državljanom, poslovnim subjektom ali drugim organom v njihove varne elektronske predale pri ponudnikih varnih elektronskih predalov.

SI-CeV omogoča vročanje na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) in Pravilnika o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 89/22).


Več o elektronskem vročanju si lahko preberete na povezavi, kjer je tudi objavljen seznam ponudnikov varnih elektronskih predalov, ki imajo dovoljenje ministrstva za vročanje po elektronski poti:

https://www.si-trust.gov.si/sl/elektronsko-vrocanje/

Skladno s 86a. členom ZUP sistem SI-CeV omogoča tudi vročanje v navadne elektronske predale (npr. Gmail, Yahoo, Protonmail, itd.) s potrditvijo prejema z enolično identifikacijsko številko za prevzem dokumenta, ki jo naslovnik prejme preko SMS sporočila na mobilni telefon in vročanje v navadne elektronske predale brez potrditve prejema.

Skladno z ZUP se dokument vroči v elektronski obliki, če fizična ali pravna oseba sporoči naslov varnega elektronskega predala ali naslov drugega elektronskega predala, ki ni varen elektronski predal (navadni elektronski predal). 

Šteje se, da je fizična ali pravna oseba sporočila naslov elektronskega predala, če je iz njega poslala vlogo. Če taka vloga ne vsebuje naslova elektronskega predala, agencija na elektronski predal, s katerega je bila vloga poslana, pošlje obvestilo, da se dokument lahko vroča v elektronski obliki na tem naslovu, dokler fizična ali pravna oseba ne sporoči, da želi vročitev dokumenta v fizični obliki.


Zaradi sledečega vljudno naprošamo, da v kolikor imate vzpostavljen varni elektronski predal, da vloge na agencijo pošiljate preko njega oziroma nas o obstoju varnega elektronskega predala obvestite.


V kolikor nimate varnega elektornskega predala, ob pošiljanju vaših vlog na agencijo navedite vaš navadni elektronski naslov, na katerega želite, da vam vročamo dokumente in številko mobilnega telefona, na katerega se bo pošiljala enolična identifikacijska številka za prevzem dokumenta.


Pogosta vprašanja glede e-vročanja najdete na povezavi:

https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/pogosta-vprasanja/elektronsko-vrocanje/

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na info@caa.si