Programi varovanja

Za odobritev programov varovanja obratovalcev letališč, letalskih prevoznikov, reguliranih agentov, navigacijskih služb zračnega prometa, obratovalcev drugih infrastruktur, znanih pošiljateljev, reguliranih dobaviteljev zalog za oskrbo med letom in vseh subjektov ki izvajajo varnostne standarde na področju varovanja civilnega letalstva skladno z Uredbo (ES) 300/2008 je potrebno oddati vlogo in priložiti varnostni program v papirnati obliki (na naslov Javna agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana) ali elektronski obliki (na naslov info@caa.si).