Sprememba podatkov o lastniku ali uporabniku

Za spremembo podatkov o lastniku/uporabniku v registru zrakoplovov je potrebna sledeča dokumentacija:

  • Vloga za spremembo podatkov o lastniku/uporabniku (AIR.OBR-110) in plačilo tarife.

  • Osebni dokument, če gre za fizično osebo oziroma dokazilo o vpisu pravne osebe v Poslovni register, če gre za pravno osebo (Izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije – pridobi Agencija sama). V primeru tuje pravne osebe – overjeno potrdilo o vpisu v tuj Poslovni register.

  • Vrniti je potrebno originalno Potrdilo o vpisu v register oziroma Dovoljenje za letenje.