Sprememba podatkov o lastniku ali uporabniku

Za spremembo podatkov o lastniku/uporabniku v registru zrakoplovov je potrebna sledeča dokumentacija:

  • Vloga za spremembo podatkov o lastniku/uporabniku (AIR.OBR-110) in plačilo tarife.

  • Osebni dokument, če gre za fizično osebo oziroma dokazilo o vpisu pravne osebe v register, če gre za pravno osebo (Izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije – pridobi Agencija sama). V primeru tuje pravne osebe – overjeno potrdilo o vpisu v tuj register.

  • Vrniti je treba originalno potrdilo o vpisu v register oziroma dovoljenje za letenje s prejšnjimi podatki.