Sprememba podatkov o lastniku ali uporabniku

Za spremembo podatkov o lastniku/uporabniku v registru zrakoplovov je potrebna sledeča dokumentacija:

  • Vloga za spremembo podatkov o lastniku/uporabniku (AIR.OBR-110) in plačilo Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17 in 40/17 – popr.). Tarifa se plača na podlagi sklepa o stroških, ki ga izda Agencija, ko stranka odda vlogo.

  • Potrdilo o državljanstvu ali vpogled v osebni dokument (za prebivalce RS - podatek o državljanstvu pridobi agencija sama) če gre za fizično osebo;

  • Izpisek iz Poslovnega registra Republike Slovenije (pridobi ga agencija sama), če gre za pravno osebo oziroma overjeno potrdilo o vpisu v tuj register, če gre za tujo pravno osebo;

  • Vrniti je potrebno originalno Potrdilo o vpisu v register oziroma Dovoljenje za letenje.