Pravice potnikovSpoštovani letalski potniki in potnice,


prosimo, da zaradi vaše varnosti v primeru potovanja v Rusijo, Ukrajino ali države v bližini vojnih operacij preverite pogoje potovanja pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS. 


Več informacij lahko najdete na spletni strani


https://www.gov.si/drzave/ukrajina/


https://www.gov.si/drzave/rusija/Na podlagi 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (Uradni list RS, št. 61/05 in 51/17) in 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (Uradni list RS, št. 106/10) je Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije pristojni nacionalni izvršilni organ za pravice letalskih potnikov v spodnjih primerih:


  • velika zamuda,
  • odpoved leta,
  • zavrnitev vkrcanja,
  • slabša namestitev,
  • kršitev pravic invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo.


V zgoraj navedenih primerih se mora potnik najprej obrniti na letalsko družbo ali, glede vprašanj, povezanih z invalidnimi osebami ali osebami z omejeno mobilnostjo, na letališče. Če potnik ni zadovoljen z njihovim odgovorom ali če ni prejel odgovora v dveh mesecih od vročitve odškodninskega zahtevka, lahko vloži pritožbo pri Agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije ali pri nacionalnem izvršilnem organu (NIO) (nacionalnem pritožbenem in nadzornem organu) druge države članice glede na teritorilano pristojnost. Pritožbe se načeloma vložijo v državi, kjer je prišlo do incidenta. Če se je incident zgodil na letališču zunaj EU, se lahko pritožba vloži pri NIO v državi članici, v kateri se nahaja namembno letališče znotraj EU.


Seznam nacionalnih izvršilnih organov in dodatne informacije o pravicah potnikov v EU so na voljo na: 

https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-09/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sl.htm


ZA VSE LETE ZUNAJ EVROPSKE UNIJE, KI NISO ZAJETI ZGORAJ, VELJA, DA SE NAJ POTNIK OBRNE NA DEJANSKEGA PREVOZNIKA Z VLOŽITVIJO OŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA (obrazec na spletni strani prevoznika).


Več informacij o pravicah potnikov v letalskem prometu najdete tudi na spletni strani Evropskega potrošniškega centra.

Preverite:

- letak Pravice potnikov na dlani;

- spletno podstran v razdelku Pravice portošnikov/Letalski prevoz;

- vaše znanje s pomočjo kviza.Namestite si aplikacijo "Pravice potnikov" na vašo mobilno napravo.Pravice potnikov