Pravice potnikov

Mogoče se uvrščate v skupino potnikov, ki za potovanje pogosto uporablja letalo, in se zato pogosto mudite na letališčih. Verjetno ste kdaj na svoji poti že doživeli daljšo zamudo leta, odpoved leta ali zavrnitev vkrcanja na letalo, pa v tem primeru niste vedeli kaj sploh storiti.


Zaradi ozaveščanja potnikov smo pripravili krajši pregled pravic potnika v letalskem prometu, ki jih določa evropska Uredba 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91. Za nadzor nad izvajanjem določb Uredbe 261/2004 na ozemlju Republike Slovenije je pristojna Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.


Uredba 261/2004 obravnava pravice potnikov v primeru zavrnjenega vkrcanja v letalo, odpovedi leta in v primeru daljše zamude leta.

Kaj lahko stori potnik, ki meni, da so bile njegove pravice kršene?


Če menite, da so bile vaše pravice na podlagi Uredbe 261/2004 kršene, se morate najprej obrniti na letalsko družbo oz. na samo poslovalnico letalske družbe na letališču. Če niste zadovoljni z odzivom letalske družbe, lahko nato vložite pritožbo pri enem od nacionalnih izvršilnih organov (National Enforcement Bodies – NEB) (podrobnejše informacije o tem so na voljo na spletišču Evropske komisije na naslovu http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sl.htm).


Pritožbe se posredujejo državi, v kateri so bile kršene pravice (teritorialna pristojnost – pristojnost glede na mesto dogodka).


Letalska družba vas mora obvestiti o vaših pravicah in razlogu, zakaj so vam zavrnili vkrcanje na letalo, ter o vseh odpovedih ali velikih zamudah.

V primeru zavrnitve vkrcanja na letalo, odpovedi leta in velike zamude leta je potnik deležen povračila stroškov letalske karte ali pa se mu ponudi možnost alternativne poti nadaljevanja potovanja.


Če vam zavrnejo vkrcanje na letalo (npr. so zanj izvedli preveč rezervacij) ali je vaš let odpovedan vam pripada povračilo stroškov letalske karte, razen če ste bili o odpovedi leta obveščeni vsaj 14 dni pred letom ali vam je bila ponujena sprememba poti s podobnim časom vzleta in pristanka ali če lahko letalska družba dokaže, da je odpoved leta posledica izjemnih okoliščin. V primeru odpovedi leta kot tudi ob zavrnitvi vkrcanja na letalo, vam mora letalska družba ponuditi izbiro med možnostjo povračila stroškov letalske karte (v sedmih dneh) ali možnostjo alternativnega prevoza do namembnega mesta potovanja (oziroma spremembo poti) v podobnih pogojih.


Upravičeni ste lahko do nadomestila med 125 in 600 eur, odvisno od same dolžine leta in trajanja zamude pred spremembo poti. S strani letalske družbe ste upravičeni do oskrbe (možnost telefonskega klica, osvežilne pijače, obroka, namestitve, prevoza do kraja namestitve), če zamuda traja dve uri ali več za lete do 1500 km, tri ure ali več za daljše lete znotraj Evropske unije ali za druge lete med 1500 in 3500 km, štiri ure ali več za lete nad 3500 km zunaj Evropske unije.


Če zamuda leta traja več kot pet ur in se odločite, da potovanja ne boste nadaljevali, ste upravičeni tudi do povračila stroškov letalske karte in letalskega prevoza do izhodiščnega kraja potovanja.


Če pridete do namembnega kraja z zamudo treh ur ali več, ste lahko upravičeni do enakega nadomestila kot v primeru odpovedi leta, razen če lahko letalska družba dokaže, da je zamuda posledica izjemnih okoliščin. Poleg tega  lahko zaradi zamude od letalske družbe zahtevate izplačilo odškodnine.


POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ UREDBE 261/2004


1. Pri dejanskem letalskem prevozniku morate sami vložiti odškodninski zahtevek, skupaj z vsemi dokazili, ki jih imate na voljo.


2. Če vam prevoznik na osnovi zahtevka zavrne povračilo odškodnine ali vam ne odgovori v razumnem roku (dva meseca), lahko vložite tožbo na pristojno sodišče, hkrati pa o tem obvestite Javno agencijo za civilno letalstvo kot nadzorni in pritožbeni organ. V postopku proti prevozniku bo Agencija ugotovila, ali je ta kršil določbe Uredbe 261/2004 in po potrebi zoper njega ustrezno ukrepala.

V pomoč za oblikovanje zahtevka vam je lahko obrazec za pritožbe v slovenskem in angleškem jeziku, ki ga izpolnjenega pošljite najprej dejanskemu letalskemu prevozniku. Če v dveh mesecih ne boste prejeli odgovora, ali bo ta za vas nezadovoljiv, posredujte izpolnjen obrazec Javni agenciji za civilno letalstvo RS na e-naslov info(at)caa.si ali po pošti na naslov

Javna agencija za civilno letalstvo RS
Kotnikova ulica 19a
1000 Ljubljana


Če želite govoriti z nami nas lahko pokličete v času uradnih ur, to je v ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 9. do 11. ure ter 13. do 16. ure, v petek od 9. do 13. ure na telefonsko številko: +386 1 244 66 01.


Postopek za uveljavljanje pravic do odškodnine in postopek, v katerem se ugotavlja ali prevoznik spoštuje določila Uredbe 261/2004, sta dva ločena postopka. Na Agenciji bomo obravnavali vašo prijavo in ukrepali zoper prevoznika v skladu s predpisi, vendar če menite, da ste upravičeni do odškodnine, jo morate od prevoznika zahtevati sami oziroma vložiti tožbo na pristojno sodišče.


Namestite si aplikacijo "Pravice potnikov" na vašo mobilno napravo.


Pravice potnikov