Organiziranost in uporaba zračnega prostora

Področje uporabe se nanaša na organiziranost in uporabo zračnega prostora na enotnem evropskem nebu. Namen je podpreti koncept postopne integracije operativnega zračnega prostora v kontekstu skupne prometne politike in uvesti skupne postopke za snovanje, načrtovanje in upravljanje, ki zagotavljajo učinkovito in varno upravljanje zračnega prometa.