RAMP

Javna agencija za civilno letalstvo zagotavlja pravilno in enotno vodenje zakonsko predpisanega postopka o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov RAMP, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji.

Pravna podlaga so določbe Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in Uredbe o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav in držav članic EU, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/06 in 11/09).

RAMP program je preprost in določa, da je Slovenija tudi članica EU ter podpisnica sporazuma RAMP z Evropsko agencijo za varnost v civilnem letalstvu (EASA) in lahko nadzira zrakoplove iz tretjih držav.

Nadzor se mora opraviti in o tem poročati po predpisanem postopku. Če so pri nadzoru ugotovljene nepravilnosti, se te odpravijo v popravljalnih postopkih in ob sodelovanju operatorja in oblasti, ki opravljajo stalni nadzor nad operatorjem. Podatki o tem se shranjujejo v podatkovni bazi. Vsled naštetega je nadzor vse bolj usmerjen. To pomeni, da se veča število nadzorov na kritičnih operatorjih, ne glede na to pa se opravljajo tudi naključna preverjanja. Vsebina preverjanja je lahko dokumentacija zrakoplova, licence pilotov, varnost potniške in pilotske kabine ter stanje zrakoplova.

EU članice in EASA analizirajo rezultate preverjanja na ploščadi in s tem seznanjajo interesne skupine ter javnost.

Za več informacij se lahko obrnete na ramp@caa.si.