Sistem obračunavanja tarife

V skladu s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17, 40/17 in 202/20) se obračuna tarifa po posamezni izpitni poli. Na ta način je višina tarife odvisna od števila predmetov, ki jih kandidat prijavi za posamezni izpitni rok. Če se kandidat odjavi od izpitnega roka najpozneje pet delovnih dni pred datumom izpita, se mu dodatno obračunajo administrativni stroški v višini 4 točk, razlika plačane tarife pa se mu vrne ali prenese na naslednji izpitni rok. V primeru, da kandidat ni podal upravičene odjave od izpita in tudi računa ni plačal, je dolžan stare obveznosti glede plačila tarife za izpite poravnati pred prihodom na novi izpitni rok (za katerega se izda nov račun).

Za odobreni izredni teoretični izpit plača kandidat dvakratnik tarife glede na število prijavljenih izpitnih pol.

Račune se kandidatom pošilja po elektronski pošti, ki ga navedejo na vlogi.

Tarifa za izpite

Tarife za teoretične izpite si lahko ogledate v spodnji tabeli:

Teoretično preverjanje znanja za:
Število točk na predmet:
Število predmetov:
PPL(A)/(H), BPL in SPL
2
9
CPL(A)/(H)
5
13
ATPL(A)/(H), ATPL(H)/IR
7
13
IR(A)/(H)
6
7
BIR (moduli)
6
3
UAS A2
4
n/a
UAS STS-01/STS-02 (imetniki A2)
4 (delni izpit)
n/a
UAS STS-01/STS-02
5 (celoten izpit)
n/a
ULN
1,5
10
Administrativni stroški (odjava od izpita,...)
4
n/a