Dovoljenje za gibanje

Obrazci so neformalni in niso predpisani v zakonskih oziroma podzakonskih aktih. Agencija jih objavlja zaradi pomoči prosilcem v postopku pridobitve dovoljenja za gibanje in zadrževanje na javnem letališču in v objektih navigacijskih služb zračnega prometa.

Priporočeni obrazci: