ELT/PLB

Kaj je ELT ali PLB? 

ELT ali angleško »Emergency Locator Transmitter« je 406 MHz radijsko oddajna naprava v letalu, namenjena klicu v sili v primeru nesreče zrakoplova, ki sporoča mesto nesreče in aktivira državne organe za iskanje in reševanje. PLB ali angleško »Personal Locator Transmitter« je naprava z isto funkcijo s to razliko, da ni vgrajena na zrakoplov; oseba jo ima pri sebi, ima krajši čas oddajanja zaradi manjše baterije in se proži ročno.


Ali mora biti moje zrakoplov opremljeno z ELT napravo?

Uredba komisije (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije opredeljuje tehnične zahteve za uporabo ELT v komercialnih operacijah. Od 25. avgusta 2016 to velja tudi za nekomercialne operacije za zrakoplove, registrirane v Republiki Sloveniji, ki imajo EASA spričevalo o plovnosti. To je opredeljeno v zgoraj omenjeni Uredbi v tako imenovanem delu NCO (Nekomercialne zračne operacije z zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon). Ti zrakoplovi morajo biti opremljeni z ELT ali PLB napravo. To velja za vse lete ne glede na tip operacije.


Če povzamemo del uredbe za letala:

NCO.IDE.A.170 Oddajnik signala kraja nesreče (ELT) 

(a) Letala so opremljena:

  1. z oddajnikom signala kraja nesreče katerekoli vrste, če jim je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano 1. julija 2008 ali pred tem;

  2. s samodejnim oddajnikom signala kraja nesreče, če jim je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano po 1. juliju 2008, ali

  3. z oddajniki signala kraj nesreče za preživele ali osebnim označevalcem (PLB), ki ga ima na sebi član posadke ali potnik, če so letala certificirana za največje število potniških sedežev šest ali manj. 

(b) Oddajniki signala kraja nesreče (ELT) katerekoli vrste in osebni označevalci (PLB) lahko hkrati oddajajo na frekvencah 121,5 MHz in 406 MHz.


Za helikopterje:

NCO.IDE.H.170 Oddajnik signala kraja nesreče (ELT)

(a) Helikopterji, certificirani za največje število potniških sedežev nad šest, so opremljeni: 

  1. s samodejnim oddajnikom signala kraja nesreče in 

  2. z enim oddajnikom signala kraja nesreče za preživele ELT (ELT(S)) v rešilnem čolnu ali na rešilnem jopiču, če se helikopter uporablja na razdalji od kopnega, ki presega tri minute letenja pri običajni potovalni hitrosti.

(b) Helikopterji, certificirani za največje število potniških sedežev šest ali manj, so opremljeni z oddajnikom ELT(S) signala na kraju nesreče ali osebnim označevalcem (PLB), ki ga ima na sebi vodja zrakoplova ali potnik.

(c) Oddajniki signala kraja nesreče katerekoli vrste in osebni označevalci lahko hkrati oddajajo na frekvencah 121,5 MHz in 406 MHz.


Zakaj moram registrirati svoj oddajnik?

Registracija oddajnika lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Z registracijo svojega oddajnika omogočite službam za iskanje in reševanje ključne informacije o sebi in vašem zrakoplovu in osebah, ki lahko podajo ključne informacije (vaši stiki v sili). Podrobnejše informacije dobite na spletni strani COSPAS-SARSAT.


Kako registriram oddajnik ELT/PLB?

1.
Poiščite vašo Hex ID
Locirajtete 15 mestni »heksadecimalni identifikator« (Hex ID) oznako na vašem oddajniku (številke od 0 do 9 in črke od A do F, kot npr.: 123ABCD456FFBFF)
2.
Oddajnik registrirajte na spletni strani www.406registration.com
Povezava (kliknite, ko preberete do zadnjega koraka) https://www.406registration.com/
3.
Dekodirajte vašo identifikacijsko oznako oddajnika (Hex ID)
Na strani www.406registration.com (pod login) izberete, koliko ELT/PLB-jev bi radi registrirali. Odpre se vam novo okno »Beacon Hex ID:«, vnesite Hex ID in kliknite na »Next«. Stran bo dekodirala Hex ID in določila #številko države# (country code). Za Slovenijo je ta številka 278.
Kaj je »številka države« (country code)?
Del Hex ID-ja določi izvorno državo, ki je sprogramirana v oddajnik. Običajno je to kodo že vgradil prodajalec države, v kateri je bil oddajnik prodan. Številka države (country code) določi, kje in pod kakšnimi pogoji lahko oddajnik registrirate. Republika Slovenija omogoča odprt dostop uporabnikom za registracijo oddajnika.
4.
Sledite petim korakom registracije na https://www.406registration.com/
Po začetni prijavi v sistem sledite petim korakom prijave vašega oddajnika. Vnesite vse obvezne podatke in čim-več drugih uporabnih podatkov, ki bodo v pomoč službam za iskanje in reševanje.
5.
Natisnite potrdilo
V zadnjem koraku natisnite potrdilo ali shranite elektronsko verzijo, ki bo pogoj, da se vam izda EASA spričevalo o plovnosti. Kopijo potrdila pošljite tudi na Agencijo za civilno letalstvo ali po elektronski pošti na info@caa.si, s pripisom Registracija ELT/PLB. Obstoječi imetniki EASA spričeval o plovnosti, ki tega še niste storili, to storite čim-prej. Registracija oddajnika v sili se bo preverjala tudi pri plovnostih pregledih in ACAM nadzorih.

Dodatne informacije glede registracije in informacije v zvezi z ELT/PLB dobite na spletni strani  COSPAS-SARSAT.


Image title