Prijava in odjava od izpita

Redni izpitni rok

Kandidat se prijavi na preizkus teoretičnega znanja s posredovanjem izpolnjene prijave, ki jih najdete v spodnji tabeli:

FCL.APL-56
Prijava na teoretični izpit za ATPL/CPL/PPL/BIR/IR
FCL.APL-207
Prijava na teoretični izpit za LAPL/PPL/SPL/BPL
OPS.APL-25
Prijava na izpit za UAS A2
UAS.APL-1
Vloga za izpit STS-01 / STS-02
FCL.APL-121
Prijava na teoretični del izpita za ULN

Obrazce lahko najdete tudi na naslednji povezavi: Obrazci

Kandidat se lahko prijavi na vse ali na posamezne predmete, kar ustrezno označi. Kandidati ob prijavi na izpitni rok označijo tolikšno število predmetov, kot jih dejansko nameravajo opravljati.

Prijava na izpit mora biti pravilno izpolnjena in vključuje najmanj naslednje podatke:

#
Podatek
1
Ime in priimek, naslov, rojstni datum in kraj rojstva.
2
Kontaktni podatki (elektronska pošta in telefonska številka).
3
Podpis kandidata.
4
Izbira vrste teoretičnega preverjanja znanja in kategorija zrakoplova (PPL(A), PPL(H), ATPL(A)…).
5
Izbira predmetov, ki jih kandidat želi opravljati.
6
Potrdilo organizacije za usposabljanje o končanem teoretičnem usposabljanju, ki je veljavno (12 mesecev), če se kandidat prvič prijavlja na izpitni rok in priporočilo za opravljanje teoretičnega preverjanja znanja.
7
Izjava o opravljenem področju 100 KSA (Area 100 KSA) za kandidate, ki opravljajo izpite po bazi ECQB2020/2021.

CAA po pregledu skladnosti in popolnosti prijave preko elektronske pošte kandidatu pošlje račun in ga, po prejetem potrdilu o plačilu računa, obvesti o datumu, lokaciji in uri opravljanja izpita.


Izredni izpitni rok

Izredni izpitni rok pomeni izvedbo teoretičnega preverjanja znanja izven razpisanih rednih izpitnih rokov. Izredni rok se lahko na prošnjo kandidata posebej odobri, če organizacijske in prostorske možnosti omogočajo izvedbo.

Pri prijavi na izredni izpitni rok kandidat poda prijavo na izbrane predmete, enako kot pri rednem izpitnem roku.

Izredni izpitni rok se šteje kot redni izpitni rok (»sitting«) in kot poizkus pri posameznem predmetu (»attempt«).

V primeru odobritve izrednega izpitnega roka se kandidatu pošlje račun (stroški izrednega izpitnega roka znašajo dvakratnik tarife rednega izpitnega roka, glede na število prijavljenih izpitnih pol) in obvestilo o terminu izpita izrednega roka.


Odjava od izpitnega roka

V primeru, da kandidat ne more pristopiti k reševanju izpitov zaradi zdravstvenih (ali drugih opravičljivih in dokazanih) razlogov, mora to sporočiti CAA in priložiti potrdilo osebnega zdravnika o obstoju bolniškega staleža. Obvestilo o odjavi od izpita pošlje preko e-pošte ali po navadni pošti.

Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek;
  • datum in ura opravljanja teoretičnega preverjanja znanja,
  • zdravniško potrdilo.

Odjava le od posameznega predmeta izpitnega roka ni možna. Dovoljena je odjava od celotnega izpitnega roka in sicer najmanj 5 delovnih dni pred dnevom izpita z opravičljivim ali dokazanim razlogom.

Kandidat mora za odjavo od izpita plačati 32€ (4 točke). Račun prejme preko e-pošte.

Če se kandidat odjavi od izpitnega roka najpozneje pet delovnih dni pred datumom izpita in je odjava opravičljiva, se mu dodatno obračunajo administrativni stroški v višini 4 točk (32€), razlika plačane tarife pa se mu vrne ali prenese na naslednji izpitni rok. V kolikor kandidat ne odpove udeležbe pravočasno in odjava ni opravičljiva ter se ne udeleži izpitnega roka, se že plačana tarifa za opravljanje izpitov ne vrne in se ne prenese na naslednjega. V primeru, da kandidat ni pravočasno podal odjave od izpita, izpita se ni udeležil in tudi ni plačal sklepa od stroških, je dolžan staro tarifo za izpite poravnati pred prihodom na opravljanje izpita v novem izpitnem roku (za katerega se izda nov račun).