Piloti helikopterjev


Pilotske licence

Namen

FCL.APL-96

Licenca pilota lahkega zrakoplova - LAPL(H)

izdaja

FCL.APL-97

Licenca športnega pilota helikopterja – PPL(H)

izdaja

FCL.APL-98

Licenca poklicnega pilota helikopterja – CPL(H) MOD

izdaja

FCL.APL-99

Licenca poklicnega pilota helikopterja – CPL(H) INT

izdaja

FCL.APL-100

Licenca prometnega pilota helikopterja – ATPL(H)

izdaja

FCL.APL-118

Vloga za zamenjavo iz nacionalne licence v Part-FCL - helikopterji

zamenjava licence

 

Rating za tip z enim ali več piloti TR(SPH)/(MPH)

Namen

FCL.APL-102

Izdaja ratinga za tip helikopterja

izdaja TR(H)

Podaljšanje ratinga za tip helikopterja
podaljšanje TR(H)

FCL.APL-109

Obnova ratinga za tip helikopterja

obnova TR(H)

 

Rating za instrumentalno letenje (IR) in nočno letenje (NVFR(H))

Namen

FCL.APL-101

Izdaja ratinga za instrumentalno letenje (IR)

izdaja

Izdaja ratinga za nočno letenje - helikopter
NVFR(H)
 

Inštruktor letenja – FI / IRI / TRI / SFI

Namen

FCL.APL-113

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja FI(H)-IRI(H)

izdaja potrdila FI ali IRI

FCL.APL-210
Vloga za izdajo ali razširitev privilegijev potrdila inštruktorja TRI(H)
izdaja TRI ali razširitev privilegijev na drug tip helikopterja

FCL.APL-114

Vloga za izdajo ali razširitev privilegijev potrdila inštruktorja SFI(H)

izdaja SFI ali razširitev privilegijev na drug tip helikopterja

FCL.APL-115

Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila inštruktorja FI(H)-IRI(H)

podaljšanje ali obnova

FCL.APL-211
Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila inštruktorja TRI(H)
podaljšanje ali obnova
FCL.APL-212
Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila inštruktorja SFI(H)
podaljšanje ali obnova
 

Izpraševalec

Namen

FCL.APL-000070

Izdaja potrdila izpraševalca

izdaja

FCL.APL-117

Podaljšanje ali obnova potrdila izpraševalca

podaljšanje
obnova

Ocena usposobljenosti izpraševalcakontrolna lista