Piloti helikopterjev


Pilotske licence

Namen

FCL.APL-96

Licenca pilota lahkega zrakoplova - LAPL(H)

izdaja

FCL.APL-97

Licenca športnega pilota helikopterja – PPL(H)

izdaja

FCL.APL-98

Licenca poklicnega pilota helikopterja – CPL(H) MOD

izdaja

FCL.APL-99

Licenca poklicnega pilota helikopterja – CPL(H) INT

izdaja

FCL.APL-100

Licenca prometnega pilota helikopterja – ATPL(H)

izdaja

FCL.APL-118

Vloga za zamenjavo iz nacionalne licence v Part-FCL - helikopterji

zamenjava licence

FCL.APL-119

Vloga za zamenjavo licence iz JAR-FCL v Part-FCL - letala

zamenjava licence

 

Rating za tip z enim ali več piloti TR(SPH)/(MPH)

Namen

FCL.APL-102

Izdaja ratinga za tip z enim pilotom – TR(SPH) SE

izdaja

FCL.APL-103

Izdaja ratinga za tip z enim pilotom – TR(SPH) ME

izdaja

FCL.APL-104

Izdaja ratinga za tip z več piloti – TR(MPH) ME

izdaja

FCL.APL-105

Podaljšanje ratinga za tip z enim pilotom – TR(SPH) SE

podaljšanje

FCL.APL-107

Podaljšanje ratinga za tip z enim pilotom – TR(SPH) ME

podaljšanje

FCL.APL-106

Podaljšanje ratinga za tip z enim ali več piloti – TR(SPH-MPH) ME

podaljšanje

FCL.APL-108

Podaljšanje ratinga za tip z enim pilotom – TR(SPH) ME

podaljšanje

Podaljšanje ratinga za tip helikopterja s PBN
vključuje IR/PBN

FCL.APL-109

Obnova ratinga za tip z enim pilotom – TR(SPH) SE

obnova

FCL.APL-111

Obnova ratinga za tip z enim pilotom – TR(SPH) ME

obnova

FCL.APL-110

Obnova ratinga za tip z enim ali več piloti – TR(SPH-MPH) ME

obnova

FCL.APL-112

Obnova ratinga za tip z enim pilotom – TR(SPH) ME

obnova

 

Rating za instrumentalno letenje (IR) in nočno letenje (NVFR(H))

Namen

FCL.APL-101

Izdaja ratinga za instrumentalno letenje (IR)

izdaja

Izdaja ratinga za nočno letenje - helikopter
NVFR(H)
 

Inštruktor letenja – FI / IRI / TRI / SFI

Namen

FCL.APL-113

Izdaja potrdila FI - IRI - TRI

izdaja

FCL.APL-114

Izdaja potrdila SFI

izdaja

FCL.APL-115

Podaljšanje in obnova potrdila FI - IRI - TRI

podaljšanje
obnova

 

Izpraševalec

Namen

FCL.APL-000070

Izdaja potrdila izpraševalca EXM

izdaja

FCL.APL-117

Podaljšanje ali obnova potrdila izpraševalca

podaljšanje
obnova

FCL.CHK-76
Kontrolna lista za preverjanje izpraševalcev helikopterjev
kontrolna lista