USPOSABLJANJE IN IZPIT ZA A2 PODKATEGORIJO ODPRTE KATEGORIJE

OPOZORILO:

Izpiti se trenutno ne izvajajo zaradi pandemije. Takoj ko bodo izpiti možni, se bodo začeli izvajati, objavljena bo tudi vloga. 


OBRAZCI:

 • Vloga za opravljanje izpita in izdajo certifikata  A2


GRADIVO ZA IZPIT:

Pripravljeno učno gradivo kot pomoč pri usposabljanju za sisteme brezpilotnih zrakoplovov (UAS) v odprti kategoriji, podkategoriji A2, je pripravljeno

v dveh digitalnih oblikah in sicer kot:

 1. Enostavno video učno gradivo v obliki animacij:
 2. Podrobno učno gradivo v tekstovni in slikovni obliki v PDF, ki vključuje tudi povezave na animacije zgoraj.

Enostavno video učno gradivo postavlja osnovne smernice za obseg znanja potrebnega za opravljanje izpita A2.

Podrobno učno gradivo po bolj natančno razloži vsebino in je namenjeno poglobitvi znanja za boljše razumevanje področja.

Tako bo uporaba sistemov brezpilotnih zrakoplovov in izvajanje operacij varnejša.


POSTOPEK:


Pogoje in omejitve za A2 podkategorijo v odprti kategoriji v osnovi opredeljuje UAS.OPEN.030 člen in za zrakoplove brez C oznak za čas prehodnega obdobja v sklopu 'omejene odprte kategorije' 22(b). člen uredbe (EU) 2019/947.


Samo usposabljanje in izpit za A2 podkategorijo je potrebno opraviti v primeru:

 1. da imamo zrakoplov z oznako C2 in želimo leteti po pravilih A2
 2. da imamo zrakoplov, ki je brez oznake C in letimo po 'omejeni odprti kategoriji', podkategoriji A2, v prehodnem obdobju

Pogoji za teoretični izpit A2, ki poteka na CAA in izdajo certifikata, so:

 1. Opravljeno usposabljanje in izpit A1/A3
 2. Končano samostojno praktično usposabljanje za A2 v skladu z AMC1 in AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b) 
  • praktično usposabljanje se mora izvajati v področju letenja A3 (izven naselij)
 3. Oddaja vloge z izjavo (glej obrazci), da je bilo izvedeno samostojno praktično usposabljanje iz točke 2 zgoraj
 4. Teoretični izpit iz A2 na CAA v skladu z AMC1 UAS.OPEN.030(2)(c)