USPOSABLJANJE IN IZPIT ZA A2 PODKATEGORIJO ODPRTE KATEGORIJE


OBRAZCI:

Izpolnjene vloge lahko posredujete na e-naslov: info@caa.si ali po navadni pošti na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo RS,  Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana .


Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17, 40/17 – popr. in 202/20)

Opis storitve

Cena 

Izpit za A2

32,00 €


GRADIVO ZA IZPIT:

Pripravljeno učno gradivo kot pomoč pri usposabljanju za sisteme brezpilotnih zrakoplovov (UAS) v odprti kategoriji, podkategoriji A2, je pripravljeno

v dveh digitalnih oblikah in sicer kot:

  1. Enostavno video učno gradivo v obliki animacij:
  2. Podrobno učno gradivo v tekstovni in slikovni obliki v PDF, ki vključuje tudi povezave na animacije zgoraj.

Enostavno video učno gradivo postavlja osnovne smernice za obseg znanja potrebnega za opravljanje izpita A2.

Podrobno učno gradivo po bolj natančno razloži vsebino in je namenjeno poglobitvi znanja za boljše razumevanje področja.

Tako bo uporaba sistemov brezpilotnih zrakoplovov in izvajanje operacij varnejša.


POSTOPEK:

Pogoje in omejitve za A2 podkategorijo v odprti kategoriji v osnovi opredeljuje UAS.OPEN.030 člen in za zrakoplove brez C oznak za čas prehodnega obdobja v sklopu 'omejene odprte kategorije' 22(b). člen uredbe (EU) 2019/947.


Samo usposabljanje in izpit za A2 podkategorijo je potrebno opraviti v primeru:

  1. da imamo zrakoplov z oznako C2 in želimo leteti po pravilih A2
  2. da imamo zrakoplov, ki je brez oznake C in letimo po 'omejeni odprti kategoriji', podkategoriji A2, v prehodnem obdobju

Pogoji za teoretični izpit A2, ki poteka na CAA in izdajo certifikata, so:

  1. Opravljeno usposabljanje in izpit A1/A3
  2. Končano samostojno praktično usposabljanje za A2 v skladu z AMC1 in AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b) 
    • praktično usposabljanje se mora izvajati v področju letenja A3 (izven naselij)
  3. Oddaja vloge z izjavo (glej obrazci), da je bilo izvedeno samostojno praktično usposabljanje iz točke 2 zgoraj
  4. Teoretični izpit iz A2 na CAA v skladu z AMC1 UAS.OPEN.030(2)(c)
IZPITNI ROKI:

Izpitni roki so na voljo na osnovni strani CAA med hitrimi povezavami.

Uporabljajo se vsi navedeni roki za vse ostale licence.


IZVOZ CERTIFIKAT PILOTA NA DALJAVO PODKATEGORIJE A2 ODPRTE KATEGORIJE

Ob uspešno opravljenem izpitu bo certifikat Pilota na daljavo za podkategorijo A2 odprtre kategorije moč prevzeli v spletni aplikaciji UAS Repozitorij po opravljenem skeniranju in vnosu dokumentov ter posodobitvi vaših podatkov s strani Javne agencije za civilno letalstvo RS.   Podatki se praviloma posodabljajo po zaključku izpitov v mesecu.

NAVODILA ZA PREVZEM CERTIFIKATA V SPLETNI APLIKACIJI:

Ob uspešnem vstopu v UAS Repozitorij sistem z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, s klikom na gumb "Odpri" pod rubriko "Aktivna Usposabljanja" aktivirate prikaz "Status uporabniškega profila pilota na daljavo". S klikom na gumb "Izvozi certifikat pilota na daljavo A2" nato izvozite certifikat.