Finančna sposobnost letalske šole

V skladu s četrtim odstavkom 57. člena Zakona o letalstvu mora letalska šola ali šolski center za pridobitev (podaljšanje) dovoljenja za delo izpolnjevati tudi pogoj, da ima zagotovljeno finančno sposobnost za izvajanje usposabljanja.

Za ta namen je pripravljen obrazec, s katerim lahko letalska šola na zadovoljiv način prikaže finančni plan za predvideno obdobje usposabljanja.

Organizacija za usposabljanje lahko predloži pregled finančne sposobnosti tudi v drugačni obliki.

Organizacije, ki delujejo kot del večje organizacije, lahko namesto ločenega prikaza priložijo izvleček finančnega plana podjetja, iz katerega je razvidno, da so za delovanje organizacije zagotovljena finančna in materialna sredstva.