Vpis v bremenski list

Za vpis v bremenski list je potrebna sledeča dokumentacija: 

  • Vloga za vpis v bremenski list (AIR.OBR-111) in plačilo Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17 in 40/17 – popr.). Tarifa se plača na podlagi sklepa o stroških, ki ga izda Agencija, ko stranka odda vlogo;

  • Pravnomočni sklep pristojnega sodišča o vpisu v bremenski list;

  • Kopija notarskega zapisa o ustanovitvi zastavne pravice.