Pogoji uporabe

Izjava o omejitvi odgovornosti

Javna agencija za civilno letalstvo RS svoje spletne strani vzdržuje z namenom javnosti olajšati dostop do informacij o svojih dejavnostih in delovanju in si pri tem prizadeva, da bi bile te informacije čim bolj točne in ažurne, vendar ne sprejema nikakršne odgovornosti ali jamstva v zvezi z gradivi in informacijami, ki so objavljena na teh spletnih straneh. Javna agencija za civilno letalstvo RS tako ne jamči za popolnost in točnost podatkov, ki jih predstavlja na svojih domačih straneh in ni odgovorna za posledice, ki bi izhajale iz ravnanja na podlagi vsebine te ali katerekoli druge domače strani Javne agencije za civilno letalstvo RS na internetu. Prav tako Javna agencija za civilno letalstvo RS ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, ki bi jo katera koli stranka utrpela zaradi odločitev, dejanj ali opustitev, izvršenih na osnovi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh.

Spletne strani Javne agencije za civilno letalstvo RS vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi Javna agencija za civilno letalstvo RS nima nadzora in zato zanje, njihovo vsebino ter pravilnost in točnost podatkov na njih, ne prevzema nikakršne odgovornosti, uporabnikom pa svetuje, da se seznanijo z njihovo politiko varstva zasebnosti.

Prav tako Javna agencija za civilno letalstvo RS ne jamči, da so dokumenti in druge informacije, ki so objavljeni na tej spletni strani, popolnoma enake uradno sprejetim besedilom. Za verodostojne se štejejo le pravni akti, objavljeni v tiskanih izdajah Uradnega lista Republike Slovenije ali Uradnega lista Evropske unije, ter druga dokumentacija ali podatki, ki so objavljeni v tiskani različici.

Javna agencija za civilno letalstvo RS si prizadeva čim bolj zmanjšati motnje, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav, kljub temu pa ne more jamčiti, da tovrstne težave občasno ne bodo ovirale njenih storitev ali kako drugače vplivale nanje. Javna agencija za civilno letalstvo RS tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za težave, do katerih pride zaradi uporabe te spletne strani ali katere koli povezane zunanje spletne strani.

Javna agencija za civilno letalstvo RS ne odgovarja za morebitne poškodbe računalniškega sistema uporabnika zaradi uporabe podatkov, naloženih s spletnih strani Javne agencije za civilno letalstvo RS.

Javna agencija za civilno letalstvo RS si pridržuje pravico spreminjati objavljene informacije in čas njihovega objavljanja. Javna agencija za civilno letalstvo RS ne zagotavlja, da bodo trenutno objavljene informacije objavljene tudi v bodoče ter si pridržuje pravico deloma ali v celoti umakniti objavljeno informacijo s svojih spletnih strani, spremeniti strukturo in vsebino teh strani brez predhodnega obvestila, kakor tudi omejiti dostop do določenih podatkov.


Avtorske pravice

Avtorske pravice za celotno vsebino svojih spletnih strani ima Javna agencija za civilno letalstvo RS.

Javna agencija za civilno letalstvo RS dovoljuje shranjevanje, reprodukcijo in distribucijo datotek in informacij, pridobljenih neposredno s spletnih strani Javne agencije za civilno letalstvo RS, pod pogojem, da je vidno označen vir podatkov in da ostanejo podatki nespremenjeni.

Poleg tega mora uporabnik upoštevati še, da mora biti vsakršna reprodukcija informacij natančna, pri čemer mora biti kot vir navedena Javna agencija za civilno letalstvo RS.

Če so te informacije vključene v dokumente, ki so plačljivi (ne glede na način posredovanja informacij), mora fizična ali pravna oseba, ki te informacije objavlja, kupce pred plačilom naročnine ali provizije ter ob vsakem dostopu do informacij, pridobljenih s spletnih strani Javne agencije za civilno letalstvo RS, obvestiti, da so te informacije brezplačno na voljo na spletnih straneh Javne agencije za civilno letalstvo RS.

Če je na spletne strani Javne agencije za civilno letalstvo RS vzpostavljena povezava iz komercialnih ali tržnih razlogov, mora biti spletna stran Javne agencije za civilno letalstvo RS edini element v oknu brskalnika, kar pomeni, da ne sme biti prikazana znotraj okvira druge spletne strani.

Neupravičeno spreminjanje, izbris, poškodovanje, uničenje ali na drug način povzročena neuporabnost podatkov je kazniva.


Uporaba imena in logotipa Javne agencije za civilno letalstvo RS

Javna agencija za civilno letalstvo RS opozarja, da obstaja možnost, da njeno ime in logotip različne tretje osebe zlorabljajo za dejavnosti, ki ne spadajo med njene naloge. Zato, vsakogar, ki opazi ali prejme dvomljivo dokumentacijo, ki se nanaša na Javno agencijo za civilno letalstvo RS opozarja ali domnevno izvira iz Javne agencije za civilno letalstvo RS, prosimo, da o tem nemudoma obvesti Javno agencijo za civilno letalstvo RS.

Javna agencija za civilno letalstvo RS ne sprejema odgovornosti za primere, kjer je njeno ime, logotip ali naslov zlorabljen v dejavnostih, katerih namen je goljufati ali zavajati javnost.

Z dostopom do katere koli rubrike spletne strani Javne agencije za civilno letalstvo RS uporabniki potrjujejo, da sprejemajo zgornja določila.


© Javna agencija za civilno letalstvo RS, vse pravice pridržane