Predstavitev EASA

Vsebina:

1. Predstavitev zakonodaje s strani EASA v SLoveniji

2. Promocija letalske varnosti za UAS

3. Poročanje o dogodkih


1. Predstavitev zakonodaje s strani EASA v SLoveniji

31.12.2020 se prične uporabljati nova EU uredba, ki bo postavila skupna pravila na področju UAV in bo nadomestila trenutno veljavno nacionalno zakonodajo. 

  • Splošna pravila nove EU uredbe za odprto kategorijo, ki stopi v veljavo 31.12.2020


  

  • 28.11.2019 - predavanje o novih EU pravilih uporabe brezpilotnih zrakoplovov
  • Power point predstavitve najdete na tej povezavi   
    Vsi datumi implementacije v sami uredbi   so se prestavili za 6 mesecev.       

         

BREZPILOTNI ZRAKOPLOVI IN POROČANJE V CIVILNEM LETALSTVU


V nadaljevanju si oglejte video vsebine predavanja o novih EU pravilih uporabe brezpilotnih zrakoplovov:

Uvodno predavanje na temo nove evropske zakonodaje za brezpilotne zrakoplove (2019/947)

Odprta kategorija

Posebna kategorija

U-Space

Certificirana kategorija brezpilotnih zrakoplovov


2. Promocija letalske varnosti za UAS

Promociski material je na voljo na spletni strani EASA in vsebuje:
3. Poročanje o dogodkih

BREZPILOTNI ZRAKOPLOVI IN POROČANJE V CIVILNEM LETALSTVU