Predstavitev, promocija, poročanje

Vsebina:

1. Predstavitev zakonodaje s strani EASA v Sloveniji

2. Promocija letalske varnosti za UAS

3. Poročanje o dogodkih


1. Predstavitev zakonodaje s strani EASA v Sloveniji

31.12.2020 se prične uporabljati nova EU uredba, ki bo postavila skupna pravila na področju UAV in bo nadomestila trenutno veljavno nacionalno zakonodajo. 


28.11.2019 - predavanje o novih EU pravilih uporabe brezpilotnih zrakoplovov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V nadaljevanju si oglejte video vsebine predavanja o novih EU pravilih uporabe brezpilotnih zrakoplovov:

Uvodno predavanje na temo nove evropske zakonodaje za brezpilotne zrakoplove (2019/947)

Odprta kategorija

Posebna kategorija

U-Space

Certificirana kategorija brezpilotnih zrakoplovov


2. Promocija letalske varnosti za UAS

Promociski material je na voljo na spletni strani EASA in vsebuje:


3. Poročanje o dogodkih

BREZPILOTNI ZRAKOPLOVI IN POROČANJE V CIVILNEM LETALSTVU