Obrazec pritožbe


NAVODILA
  1. Potniki, ki menijo, da imajo utemeljeno pritožbo zoper letalsko družbo v zvezi z zavrnitvijo vkrcanja, namestitvijo v nižjem razredu, odpovedjo ali daljšo zamudo (dve uri ali več) na zadevnem letu, tako pritožbo najprej pošljejo letalskemu prevozniku, ki je opravljal zadevni let. To lahko storijo tudi z izpolnitvijo obrazca za pritožbo. Kopijo izpolnjenega obrazca shranijo za svojo evidenco.
  2. Če vam letalska družba ne zagotovi odgovora v dveh mesecih od prejema pritožbe ali če niste zadovoljni z njihovim odgovorom, se obrazec EU za pritožbo (lahko tudi kopija originalnega obrazca, če je bila poslana letalskemu prevozniku) pošlje nacionalnemu izvršilnemu organu države članice, kjer se je incident zgodil.
  3. Če se je incident zgodil na odhodnem letališču zunaj EU, se lahko obrnete na nacionalni izvršilni organ v državi članici, v kateri se nahaja končno namembno letališče.
  4. Obrazec za pritožbo se uporablja samo v primerih, ki zadevajo zavrnitev vkrcanja, slabšo namestitev, odpoved ali veliko zamudo leta.
  5. Vse druge vrste pritožb, kot so zahtevki za prtljago, spremembe časovne razporeditve letov več kot 14 dni pred datumom potovanja ali izdajo vozovnic, je treba vložiti pri dejanskemu letalskemu prevozniku. Če ne prejmete odgovora ali če z njim niste zadovoljni, se lahko za nadaljnje svetovanje obrnete na evropske potrošniške centre v kateri koli državi članici EU.
  6. Obrazec EU za pritožbo izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Vlaganje prijav po pooblaščencu

V primeru, da potnik za vložitev prijave pooblasti fizično ali pravno osebo, mora pooblaščenec k prijavi priložiti:
- pooblastilo z originalnim podpisom potnika, v kolikor prijavo pošilja po navadni pošti ali
- scan pooblastila, kateremu je priložena fotokopija potnega lista potnika, v kolikor prijavo pošilja po elektronski pošti ali
- pooblastilo v elektronski obliki podpisano z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

V kolikor prijavi ne bo priloženo ustrezno pooblastilo bo organ prijavo zavrgel.


Povezava na predlogo:

  • v slovenskem jeziku

https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-11/eu_complaint_form_sl.pdf

  • v angleškem jeziku

https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-11/eu_complaint_form_en.pdf