DEL-66 LICENCA ZA VZDRŽEVANJE ZRAKOPLOVOV

Zahteve za izdajo ali vpis kategorije Del-66 licence:

  • izkazana raven znanja iz ustreznih predmetnih modulov (Dodatek I k Delu-66),
  • dokumentirane praktične izkušnje z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu (66.A.30 (a)),
  • najmanj eno leto dokumentiranih nedavnih praktičnih izkušenj v kategoriji (66.A.30 (d)).


Zahteve za vpis prvega tipa zrakoplova v Del-66 kategoriji:

  • zadovoljiv zaključek ustreznega usposabljanja za tip zrakoplova v pooblaščeni izobraževalni organizaciji (66.A.45 (b)),
  • zadovoljiv zaključek ustreznega usposabljanja na delovnem mestu v pooblaščeni vzdrževalni organizaciji (66.A.45 (c)).


Zahtevek je treba vložiti na predpisanem obrazcu:

66-EASA Form 19 Issue 5

AIR.OBR-63

 
Za izkazovanje dokumentiranih delovnih izkušenj lahko uporabite naslednje obrazce:

Dnevnik A1

AIR.OBR-113

Dnevnik A2

AIR.OBR-114

Dnevnik A3

AIR.OBR-115

Dnevnik A4

AIR.OBR-116

Dnevnik B1.1

AIR.OBR-117

Dnevnik B1.2

AIR.OBR-118

Dnevnik B1.3

AIR.OBR-119

Dnevnik B1.4

AIR.OBR-120

Dnevnik B2

AIR.OBR-121

Dnevnik B3

AIR.OBR-122

Dnevnik C kompleksni zrakoplovi

AIR.OBR-124

Dnevnik C ostali zrakoplovi

AIR.OBR-125