Začetna izdaja potrdila FSTD

Organizacija Agenciji za civilno letalstvo (CAA) posreduje vlogo s prilogami najmanj 60 dni pred predvideno evalvacijo naprave z najmanj 70 % izvedenih QTG testov. Preostalih 30 % mora organizacija dostaviti najpozneje dva tedna pred evalvacijo naprave, skupaj z dosjejem naprave.


FCL.APL-93

Vloga za začetno kvalifikacijo naprave FSTD


POSTOPEK EVALVACIJE NAPRAVE

CAA po prejetem dosjeju naprave pošlje organizaciji urnik pregleda. Pregled enega modula naprave običajno traja okoli 8 ur; vsak dodaten manj zahteven modul pa še najmanj dodatne 4 ure. Tako redni pregled naprave s konfiguracijami: SEP, MEP, MET traja vsaj dva delovna dneva, CMS pregled, pa običajno poteka vzporedno s pregledom naprave ali pa ločeno tretji delovni dan glede na urnik in razpoložljivost osebja organizacije.
Pri pregledu CAA uporablja standardne kontrolne liste za objektivni tehnični pregled naprave, usklajene z EASA zahtevami dela FSTD Uredbe (EU) 1178/2011 in pripadajočimi certifikacijskimi standardi.


Poleg objektivnega testiranja se vzporedno izvaja tudi subjektivno testiranje, kjer se preverja ustreznost delovanja krmil, stikal, vizualnega sistema, računalnikov, nastavitev, zmožnosti simuliranja rednih in izrednih postopkov, glede na namen usposabljanja oziroma uporabe naprave. Bistvo subjektivnega pregleda je zagotoviti funkcionalnost naprave skozi časovno obdobje veljavnosti certifikata za namen usposabljanja, da naprava zaradi morebitnih pomanjkljivosti ali nedelovanja določenih sistemov ne povzroča negativnega prenosa znanja na zrakoplov oz. realno okolje.

 Certifikacijski standard, ki se uporablja pri pregledu je odvisen od prvega pregleda naprave. Če je naprava ob prvi kvalifikaciji pridobila certifikat z referenčnim standardom JAR-STD-3A, ta ostane nespremenjen ves čas delovanja naprave, tudi ob podaljšanju. Za primer vloge za novo certifikacijo naprave pa CAA uporabi najnovejši EASA standard CS-FSTD.


POROČILO EVALVACIJE IN KOREKTIVNI UKREPI

CAA zaključi pregled naprave z izdajo preliminarnega poročila o kvalifikaciji naprave. To poročilo vsebuje seznam kvalifikacijskih specifikacij, ki so podlaga za izdajo ali spremembo priloge k certifikatu naprave. Priloga k FSTD certifikatu določa, katere vrste usposabljanj ali preverjanj znanja so na določeni napravi (ali posamezni konfiguraciji) dovoljene.

Poročilo o kvalifikaciji naprave vsebuje tudi ugotovitve, ki zahtevajo tehnične popravke naprave ali dodatna testiranja. Organizacija pri tem predlaga potreben čas za odpravo tehničnih neskladij, pri čemer CAA potrdi ustrezen načrt predlaganih ukrepov s predvidenimi časovnimi obdobji.

CAA nadzoruje pravočasno odpravo tehničnih pomanjkljivosti za vzdrževanje kvalificiranosti naprave ter učinkovitost delovanja notranjega sistema zagotavljanja skladnosti pri obvladovanju kontrole nad konfiguracijo in spremembami naprave.


VZDRŽEVANJE KVALIFIKACIJE NAPRAVE

Organizacijam ni treba poslati vloge za redno, letno evalvacijo naprave. Odgovorna oseba za FSTD pošlje CAA dosje z vsemi podatki, ki se zahtevajo v skladu z ORA.FSTD.100 (vsaj dva tedna pred evalvacijo naprave).

Evalvacijo naprave, ki obsega objektivno in subjektivno serijo testov, izvedeta najmanj dva člana komisije. Najmanj vsakih 24 mesecev se izvede tudi pregled vodenja sistema za vzdrževanje skladnosti in varnosti (CMS) za področje FSTD.

Redno evalvacijo se lahko izvede največ 60 dni pred iztekom 12-mesečnega obdobja od zadnje evalvacije oziroma najpozneje na isti dan 12-mesečnega obdobja.

Kadar je v evalvacijo vključen tudi CMS del, organizacija izpolni preliminarno kontrolno listo in jo posreduje CAA skupaj z dosjejem naprave.