Zagotavljanje kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij

Letalski sektor potrebuje nove tehnologije in koncepte, ki jih poganjajo visokokakovostni podatki, da bi zadovoljili večje prometne zahteve in da se ohrani najvišja stopnja varnosti v zračnem prostoru.

Hkrati je vzpostavljanje novih standardov in praks za zagotavljanje letalskih informacij zapleten proces, saj letalska podatkovna veriga vključuje številne subjekte in transakcijske točke, ki igrajo ključno vlogo pri izdelavi in prenosu letalskih podatkov ustrezne kakovosti in formata in ki ustrezajo zahtevam naslednjega predvidenega uporabnika.
»kakovost podatkov“ pomeni stopnjo ali raven zanesljivosti, da predloženi podatki izpolnjujejo zahteve uporabnika podatkov.

Letalski podatki so objavljeni kot produkti letalskih informacij, to so:

 • AIP - zbornik letalskih informacij, s spremembami in dopolnitvami; (AIP including AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS);
 • AIC - letalske okrožnice; 
 • LETALSKE NAVIGACIJSKE KARTE – Aeronautical charts;
 • NOTAM;
 • digitalni nizi podatkov (digitalni nizi ovir in terena, postopki instrumentalnega letenja,…).

Objava nekakovostnih letalskih podatkov (predvsem ključnih podatkov) lahko predstavlja VARNOSTNO TVEGANJE V ZRAČNEM PROMETU, zato je pomembno, da vsi subjekti, ki pripravljajo letalske podatke in informacije, sledijo predpisanim postopkom in zahtevam in da so ustrezno usposobljeni. 

Agencija spodbuja vse subjekte, ki sodelujejo v verigi letalskih podatkov, da sledijo izvajanju zahtev izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/469 z namenom zagotavljanja dostopnosti in optimalne kakovosti letalskih podatkov v Sloveniji. 

Agencija je povzela seznam udeležencev v verigi letalskih podatkov in informacij ter njihove odgovornosti v povezavi z zagotavljanjem in upravljanjem letalskih informacij (Data Provision Index (DPI)).

Seznam DPI: Data_Provision_Index_v2_5_AIRAC_128-134.xlsx

Veljavna verzija:  Data_Provision_Index_v2_5_AIRAC_128-134

Pretekle verzije:

Data_Provision_Index_v2_5_AIRAC_128-131

Data_Provision_Index_v2_5_AIRAC_128-129

Data_Provision_Index_v2_5_AIRAC_124-128

Data_Provision_Index_v2_4_AIRAC_123_jan_2023

Data_Provision_Index_v2_1_avg_2022

Data_Provision_Index_v2_0_jan_2022_AIRAC_116

Data_Provision_Index_v1.9_maj_2021

Data_Provision_Index_v1.8_jan_2021

Data_Provision_Index_v1.7_oct_2020

Data_Provision_Index_v1.6_feb_2020 

Data_Provision_Index_v1.5

Data_Provision_Index_v1.3

Data_Provision_Index_v1.2


OPOMBA: Rdeči tekst na rumeni podlagi pomeni spremembo glede na prejšnjo verzijo DPI tabele


Udeleženci, ki so udeleženi v verigi zagotavljanja letalskih podatkov in letalskih informacij, so dolžni posamezne podatke izmenjevati skladno z zahtevami, kot so določene v »Data Quality Requirements« tabeli (DQR).

Seznam DQR  (data  quality requirements): 

Z namenom zagotavljanja skladnosti z zahtevami so udeleženci dolžni dosledno upoštevati dodelitev nalog in odgovornosti, kot izhajajo iz DPI seznama, kot tudi zahteve glede kakovosti podatkov, kot so določene v DQR tabeli.


Udeleženci

Agencija je skladno z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/469 identificirala sledeče subjekte, ki pripravljajo letalske podatke in letalske informacije in tako sodelujejo v verigi letalskih podatkov.

 • Ministrstvo za infrastrukturo (MzI),
 • Ministrstvo za finance - Finančna uprava RS (MF - FURS),
 • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ),
 • Ministrstvo za zdravje (MZ),
 • Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ),
 • Ministrstvo za kmetijstvo (MKO),
 • Ministrstvo za obrambo (MORS) – Slovenska vojska (SV),
 • Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov (SPLNI),
 • Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA),
 • Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO),
 • Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS-AIP, ASM, TEH, FIN, ARO, idr.),
 • Aerodrom Ljubljana, d.o.o., kot operater Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (AD - LJLJ),
 • Aerodrom Portorož, d.o.o., kot operater Letališča Portorož (AD - LJPZ),
 • DRI upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., kot operater Letališča Edvard Rusijan Maribor (AD - LJMB),
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot operater Heliporta UKC Ljubljana (LJHL),
 • Splošna bolnišnica Jesenice, kot operater Heliporta Jesenice (LJHJ),
 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kot operater Heliporta SB Slovenj Gradec (LJHS),
 • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR),
 • geodetske službe (SVY),
 • Geodetski inštitut Slovenije (GIS) in
 • letališča lokalnega pomena (AD-LJXX).