Zagotavljanje kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij

Osnovne zahteve glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij so določene v Uredbi Komisije (EU) št. 73/2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo. V skladu z določbo 2(1) člena Uredbe 73/2010/EU se zahteve glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij nanašajo na podatke in informacije, objavljene v IAIP - celovitem svežnju letalskih informacij (razen za okrožnice z letalskimi informacijami – AIC), elektronske podatke o ovirah ali elemente teh podatkov, elektronske podatke o terenu ali na elemente teh podatkov in kartografske podatke o letališčih, v primeru kadar jih države članice dajo na razpolago. V skladu s 1. točko 5. člena Uredbe (EU) št. 73/2010 so udeleženci dolžni zagotavljati, da se letalski podatki in letalske informacije (celovit sveženj letalskih informacij, elektronske podatke o terenu in ovirah ali elemente teh podatkov in kartografske podatke o letališčih) med njimi prenašajo z neposredno elektronsko povezavo.

Agencija je povzela seznam udeležencev v verigi letalskih podatkov in informacij ter njihove odgovornosti v povezavi z zagotavljanjem in upravljanjem letalskih informacij (Data Provision Index (DPI)).

Seznam DPI: Data_Provision_Index_v2_0_jan_2022_AIRAC_116.xlsx

Veljavna verzija: Data_Provision_Index_v2_0_jan_2022_AIRAC_116

Pretekle verzije:

Data_Provision_Index_v1.9_maj_2021

Data_Provision_Index_v1.8_jan_2021

Data_Provision_Index_v1.7_oct_2020

Data_Provision_Index_v1.6_feb_2020 

Data_Provision_Index_v1.5

Data_Provision_Index_v1.3

Data_Provision_Index_v1.2


OPOMBA: Rdeči tekst na rumeni podlagi pomeni spremembo glede na prejšnjo verzijo DPI tabele


Nadalje agencija objavlja tudi zahteve glede kakovosti podatkov, kar zadeva točnost (accuracy), razločljivost (resolution) in celovitost (integrity) podatkov. Zahteve izhajajo iz ICAO standardov in ocene varnosti načrtovane uporabe posameznega podatka. Udeleženci, ki so udeleženi v verigi zagotavljanja letalskih podatkov in letalskih informacij, so dolžni posamezne podatke izmenjevati skladno z zahtevami, kot so določene v »Data Quality Requirements« tabeli (DQR).

Seznam DQR: 

Z namenom zagotavljanja skladnosti z ADQ zahtevami so udeleženci dolžni dosledno upoštevati dodelitev nalog in odgovornosti, kot izhajajo iz DPI seznama, kot tudi zahteve glede kakovosti podatkov, kot so določene v DQR.


Udeleženci

V postopku določitve »Data Provision Index« smo ob upoštevanju določbe 2(2) člena Uredbe 73/2010/EU identificirali naslednje udeležence:

 • Ministrstvo za infrastrukturo (MzI),
 • Ministrstvo za finance - Finančna uprava RS (MF - FURS),
 • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ),
 • Ministrstvo za zdravje (MZ),
 • Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ),
 • Ministrstvo za kmetijstvo (MKO),
 • Ministrstvo za obrambo (MORS) – Slovenska vojska (SV),
 • Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov (SPLNI),
 • Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA),
 • Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO),
 • Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS-AIP, ASM, TEH, FIN, ARO, idr.),
 • Aerodrom Ljubljana, d.o.o., kot operater Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (AD - LJLJ),
 • Aerodrom Portorož, d.o.o., kot operater Letališča Portorož (AD - LJPZ),
 • DRI upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., kot operater Letališča Edvard Rusijan Maribor (AD - LJMB),
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot operater Heliporta UKC Ljubljana (LJHL),
 • Splošna bolnišnica Jesenice, kot operater Heliporta Jesenice (LJHJ),
 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kot operater Heliporta SB Slovenj Gradec (LJHS),
 • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR),
 • geodetske službe (SVY),
 • Geodetski inštitut Slovenije (GIS) in
 • letališča lokalnega pomena (AD-LJXX).