Piloti jadralnih letal


Pridobitev ali razširitev licence v skladu z delom SFCL

Namen

FCL.APL-000083

Licenca pilota jadralnega letala - SPL in poročilo o preverjanju strokovnosti

Vloga za izdajo licence SPL, razširitev privilegijev licence in poročilo o opravljenem preverjanju strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence

Priloge vlogi FCL.APL-000083:
Potrdilo o končanem usposabljanju in izkušnjah za SPL (SFCL)
priloga - potrdilo o končanem tečaju in izkušnjah pred preverjanjem usposobljenosti
FCL.OBR-142
Praktično preverjanje - jadralna letala
priloga - vsebina praktičnega preverjanja za jadralno letalo
Praktično preverjanje - TMG
priloga - vsebina praktičnega preverjanja za TMG
Poročilo o oceni teoretičnega znanja za TMG ali jadralna letala
priloga - poročilo izpraševalca v primeru razširitve privilegijev licence na TMG ali jadralna letala

FCL.APL-000075

Vloga za zamenjavo iz nacionalne licence v Part-FCL

zamenjava licence

 

Inštruktor letenja – FI 

Namen

FCL.APL-000084
Izdaja potrdila FI(S)
Vloga za izdajo potrdila FI(S) in potrdilo o tečaju usposabljanja
Priloga vlogi FCL.APL-000084:
Ocena usposobljenosti z izpraševalcem letenja FE(S)
priloga - ocena usposobljenosti z izpraševalcem letenje FE(S) za pridobite potrdila inštruktorja letenja
 
Dodatni ratingi

TMG rating za nočno letenje
Vloga za izdajo ratinga za nočno letenje s TMG
Rating za vleko jadralnih letal (TOW(S))
Vloga za izdajo ratinga za vleko jadralnih letal s TMG
Rating za vleko oglasnih trakov (TOW(B))
Vloga za izdajo ratinga za vleko oglasnih trakov s TMG

Obrazci

Namen

FCL.APL-000076

Priporočilo ATO za prijavo na teoretični del izpita

priloga