Dovoljeni čas za reševanje izpitov

EASA baza vprašanj

ATPL, CPL, IR in BIR

Teoretični izpiti za poklicne licence [ATPL, CPL, MPL] in ratingi za instrumentalno letenje (IR), CB-IR ter BIR se izvajajo v časovnih okvirih za posamezni predmet, kot to določa AMC1 ARA.FCL.300(b) in AMC2 ARA.FCL.300(b) za rating BIR.

Predmet
ATPL(A)
CPL(A)
ATPL(H)/IR
ATPL(H)
CPL(H)
IR
CB-IR
010 Air Law
1:00
0:45
1:00
0:45
0:45
0:45
0:30

021 Aircraft General Knowledge

Airframe/systems/power plant

2:00
1:30
2:00
2:00
1:30
xx
xx

022 Aircraft General Knowledge

Instrumentation

1:30
1:00
1:30
1:30
1:00
0:30
0:20

031 Flight Performance and Planning

Mass and Balance

1:15
1:00
1:15
1:15
1:00
xx
xx

032 Flight Performance and Planning

Performance (Aeroplanes)

2:00
1:45
xx
xx
xx
xx
xx

033 Flight Performance and Planning

Flight Planning and Monitoring

2:00
1:30
2:00
1:30
1:30
1:15
1:00

034 Flight Performance and Planning

Performance (Helicopters)

xx
xx
1:15
1:15
0:45
xx
xx
040 Human performance
1:30
1:00
1:30
1:30
1:00
1:00
0:30
050 Meteorology
2:00
1:30
2:00
2:00
1:30
1:30
0:50
061 General Navigation
2:15
2:00
2:15
2:15
2:00
xx
xx
062 Radio Navigation
1:30
0:30
1:30
1:00
0:30
1:00
0:40
070 Operational Procedures
1:15
1:00
1:15
1:00
0:45
xx
xx
081 Principles of Flight (Aeroplanes)
1:30
1:15
xx
xx
xx
xx
xx
082 Principles of Flight (Helicopters)
xx
xx
1:15
1:15
1:15
xx
xx
090 Communication
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00

Število vprašanj in čas reševanja izpita za rating BIR

Reševanja izpita BIR je drugače organizirano kot ostali izpiti v okviru ECQB izpitov, saj je dovoljen čas in število vprašanj opredeljeno glede na modul in ne na posameznih predmet. Razdelitev vprašanja po predmetih je opredeljena v AMC2 ARA.FCL.300(a).

Kandidat, v skladu z FCL.835(d) dokaže znanje z treh modulov, pri tem posamezni modul vključuje asortima vprašanj iz posameznih predmetov, ki so združeni v posamezni modul. Kandidat torej rešuje posamezni modul, ki je opredeljen kot predmet (Examination paper).

Razdelitev števila vprašanj in čas, ki je na voljo za reševanje, je naslednji:

Modul 1 (M01): 40 vprašanj / 1:20

Modul 2 (M02): 41 vprašanj / 1:30

Modul 3 (M03): 44 vprašanj / 1:30


Nacionalna baza vprašanj

PPL, BPL, SPL in LAPL

Teoretični izpiti za športne licence [PPL, BPL, SPL, LAPL] se praviloma izvajajo v celoti v enem delu. Kandidat ima za opravljanje izpitov na razpolago čas, kot je določen v spodnji tabeli.

Kandidat lahko naenkrat piše vseh devet predmetov. V primeru, da kandidat ne opravi vseh izpitov, se prijavi na naslednji izpitni rok iz preostalih predmetov.

Predmet
Št. vprašanj
Dovoljeni čas
010 Letalsko pravo in postopki ATC
12
0:18
020 Človeško delovanje
12
0:18
030 Meteorologija
16
0:32
040 Komunikacija
12
0:18
050 Načela letenja
12
0:24
060 Operativni postopki
12
0:18
070 Zmogljivost med letom in načrtovanje leta
16
0:32
080 Splošno znanje o zrakoplovu
16
0:24
090 Navigacija
16
0:48
Skupno
124
3:52

Število vprašanj in čas reševanja izpitov je določen na podlagi alternativnih načinov usklajevanja (AltMoC), ki ga je sprejela CAA. Dokument je dostopen tu: AltMoC-2


ULN

Teoretični izpiti za ultralahke letalne naprave se praviloma izvajajo v celoti v enem delu. Kandidat ima za opravljanje izpitov na razpolago čas, kot je določen v spodnji tabeli.

Predmet
Št. vprašanj
Dovoljeni čas
010 Osnove aerodinamike in mehanike letenja
12
0:25
020 Letalska meteorologija200:40
030 Konstrukcije in materiali120:25
040 Pogonska skupina (motor)120:25
050 Navigacija160:40
060 Postopki v sili120:25
070 VFR radiofonija in VFR frazeologija120:25
080 Letalski instrumenti120:25
090 Letalski predpisi120:25
100 Letalska medicina120:25
110 Uporaba vzletišč in letališčSe opravi pred izpitno komisijo na terenu.
120 Uporaba napraveSe opravi pred izpitno komisijo na terenu.
Skupno1324:40

UAS A2
Predmet
Št. vprašanj
Dovoljeni čas
010 Meteorologija
60:10
020 Zmožnost UAS v letenju110:20
030 Tehnični in operativni ukrepi za zmanjšanje tveganja trčenja v tla130:30
Skupno301:00

UAS STS-01/STS-02

Pri izpitu STS-01/STS-02 se uporablja učni načrt iz predmetov, kot so opredeljeni za UAS kategorijo A2, vendar so vprašanja drugačna in zahtevnejša. STS-01/STS-02 se lahko rešuje kot posamezni predmet s kombinacijo tem iz točke 1 Dodatka A k Poglavju 1 Uredbe 2020/639, vendar je število vprašanj odvisno od tega ali je kandidat imetnik UAS kategorije A2.

PredmetŠt. vprašanjDovoljen čas
010 UAS STS-01/STS-02 (celoten)401:00
020 UAS STS-01/STS-02 (že opravljen A2)300:45