Poizvedbe iz registra

Register zrakoplovov je javen.

Agencija za civilno letalstvo vodi register zrakoplovov, v katerega je mogoč vpogled na podlagi registrske oznake zrakoplova. Kvalificiran uporabnik ima možnost iskanja po registru.

Vpogled v register zrakoplovov ali registracija kvalificiranega uporabnika je mogoča na naslednji povezavi: https://register.caa.si/