Sistem izvajanja izpitov

Test znanja jezika


Test znanja jezika, ki ga je razvila Agencija, se sestoji iz dveh delov. Prvi del je test slušnega razumevanja, drugi pa test govorne sposobnosti. Oba testa preverjata razumevanje in rabo standardne frazeologije in običajnega jezika.


Test slušnega razumevanja
  •   Razumevanje radijskih sporočil in izmenjav informacij, v katerih govorci uporabljajo letalsko frazeologijo
  •   Razumevanje radijskih  sporočil in izmenjav informacij, v katerih govorci uporabljajo običajni jezik
15 min
Test govora
  •   Razumevanje radijskih  sporočil in izmenjav informacij, v katerih govorci uporabljajo običajni jezik
  •   Uporaba običajnega jezika v pogovoru o splošnih temah in   temah, povezanih z delom
20 min

Test slušnega razumevanja

Test slušnega razumevanja sestavljajo štiri besedila za slušno razumevanje, ki vsebujejo izmenjave informacij v standardni frazeologiji in situacije, v katerih standardna frazeologija ne služi za  nameravano sporočilo. Ko izpraševanec posluša posamezno besedilo, vpisuje kratke odgovore na vprašanja o besedilu.

Test govora

Test slušnega razumevanja sestavljajo štiri besedila za slušno razumevanje, ki vsebujejo izmenjave informacij v standardni frazeologiji in situacije, v katerih standardna frazeologija ne služi za  nameravano sporočilo. Ko izpraševanec posluša posamezno besedilo, vpisuje kratke odgovore na vprašanja o besedilu.


Opis nalog


Naloge slušnega razumevanja


Naloga 1

Izpraševanec posluša običajne radiotelefonske razgovore in sporočila ter vpiše zahtevane podatke v za to predvidena mesta.

Naloga 2

Izpraševanec posluša kratke radiotelefonske razgovore, ki obravnavajo nenavadne dogodke v radijskih komunikacijah. Naroči se mu, da vpiše kratke odgovore na vprašanja, povezana s posameznim pogovorom, v za to namenjena mesta.


Govorne naloge

Naloga 1 (ca 2 minuti)

Izpraševanca zaprosimo, da poroča o nenavadnem dogodku, ki ga je slišal v enem izmed posnetkov testa slušnega razumevanja. Za preverjanje razumevanja lahko izpraševalec postavi dodatna vprašanja

Naloga 2 (ca 8 minut)

Izpraševalec in izpraševanec odigrata igro vlog, ki predstavlja del leta.

Naloga 3 (ca 5 minut)

Izpraševancu se pokaže fotografijo. Pozove se ga, da si jo ogleda in pove, kaj vidi. Postavi se mu tudi nekaj vprašanj, ki se nanašajo na fotografijo.

Naloga 4 (ca 5 minut)

Izpraševancu se postavi nekaj vprašanj, ki se nanašajo na splošne letalske zadeve, povezane s temo določene testne verzije.