Letalske operacije

Področje letalskih operacij obsega izdajo in nadzor Spričeval letalskega prevoznika (AOC), operativnih licenc, dovoljenj za izvajanje letalskih dejavnosti in dovoljenj za enkratne dogodke, za katere je potrebno posebno dovoljenje, in med drugim vključujejo izdajo dovoljenj za letalske prireditve, izdajo dovoljenj tujim prevoznikom za izvajanje posebnih letalskih operacij ...

Načini komunikacije s strankami:

  • Primarna oblika komunikacije, ki omogoča sledljivost in kakovost komunikacije v obeh smereh, je pisna.

  • Za vloge se uporablja nespremenjen, dosedanji način, torej uporaba standardnih obrazcev ali dopisov, ki se pošljejo po običajni ali elektronski pošti na: info@caa.si.

  • Vse organizacije, ki vložijo vlogo za izdajo/spremembo AOC, potrditve MEL ipd., morajo ob vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo (zadnja revizija MMEL, OSD…).