Letalske operacije

Področje letalskih operacij obsega izdajo in nadzor Spričeval letalskega prevoznika (AOC), operativnih licenc, dovoljenj za izvajanje letalskih dejavnosti in dovoljenj za enkratne dogodke za katere je potrebno posebno dovoljenje in med drugim obsegajo izdajo dovoljenj za letalske prireditve, izdajo dovoljenj tujim prevoznikom za izvajanje posebnih letalskih operacij…

Način komunikacije s strankami:

  • primarna oblika komunikacije, ki omogoča sledljivost in kakovost komunikacije v obeh smereh je pisna

  • za vloge se uporablja nespremenjeni, dosedanji način, torej uporaba standardnih obrazcev ali dopisov, ki se pošiljajo po običajni pošti ali elektronski pošti na: info@caa.si

  • za vsakodnevne stike po potrebi (vprašanja, poizvedbe itd.) se uporablja elektronska pošta – v ta namen je aktiviran elektronski poštni naslov: ops@caa.si