Sprememba zakonodaje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS št. 75/19) se za ultralahke letalne naprave podaljšuje obdobje veljavnosti dovoljenja za letenje naprave iz 12 mesecev na 24 mesecev, kot to določa 26. člen pravilnika.

Zaradi nove ureditve imajo tako stranke, ki so pridobile dovoljenje za letenje naprave v letu 2019,  za podaljšanje dovoljenja za letenje v letu 2020 dve možnosti:

1. Podati vlogo za podaljšanje dovoljenja za letenje na podlagi predhodnega letnega pregleda

Stranka na vlogo dopiše – »za podaljšanje dovoljenja na podlagi predhodnega letnega pregleda«. Agencija bo stranki v tem primeru samo administrativno podaljšala dovoljenje še za 12 mesecev.  S tem bo veljavnost dovoljenja za letenje skladno z novo ureditvijo 24 mesecev od ugotavljanja plovnosti naprave.  
Stranki bo za to podaljšanje zaračunana 1/2 ure strokovnega dela letalskega nadzornika I, kar znaša 48,00 EUR (6 točk x 8,00 EUR; 33. člen tarife)

2. Podati vlogo za podaljšanje dovoljenja za letenje

V tem primeru bo izveden celoten postopek ugotavljanja plovnosti naprave in v primeru izpolnjevanja pogojev izdano dovoljenje za letenje z veljavnostjo 24 mesecev.
Stranka izdajo dovoljenja plača v skladu s tarifo.

Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah

Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16, 32/18, 10/19 in 75/19) povezava