Sprememba zakonodaje

Pravilnik o potrditvenem osebju za komponente v letalstvu

V Uradnem listu št. 90 je bil dne 4.6.2021 objavljen Pravilnik o potrditvenem osebju za komponente v letalstvu (Uradni list RS, št. 90/21), ki je pričel veljati 19.06.2021.  
Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05 in 102/07).

Ta pravilnik določa pogoje glede osnovne, tehnične, dodatne usposobljenosti in delovnih izkušenj potrditvenega osebja za komponente, ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati vzdrževalna organizacija v zvezi s tem osebjem. Pravilnik določa tudi pogoje za dela s posebnimi pooblastili.


Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah 

(Uradni list RS, št. 49/16, 52/16, 32/18, 10/19, 75/19, 44/24 in 44/24)

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS št. 44/24) se po po vzoru ureditev v drugih državah uvaja drugačno ureditev za ultralahke letalne naprave do vključno 120 kg (naprave, katerih osnovna masa prazne naprave ne presega 120 kg; v drugih ureditvah t.i. »Luftsportgerät mit einer höchstzulässigen Leermasse bis 120 Kilogramm«, »microlights«, »single-seat deregulated aeroplane«). Za take naprave se zaradi enostavnosti naprave in njenega možnega vpliva na okolje uporabljajo poenostavljene (milejše) zahteve, ki olajšajo lastniku uporabo take naprave. Spremembe vključujejo tudi zahteve za pilota »naprave do 120 kg« ter nekatere druge manjše spremembe, kot so gradbene zahteve oz. certifikacijske specifikacije za tiste vrste naprav, ki jih v Republiki Sloveniji še nimamo, zahteve za dovolj uporabnega goriva, velikost obvestila o uporabi naprave in drugo.