Sprememba zakonodaje

Pravilnik o potrditvenem osebju za komponente v letalstvu

V Uradnem listu št. 90 je bil dne 4.6.2021 objavljen Pravilnik o potrditvenem osebju za komponente v letalstvu (Uradni list RS, št. 90/21), ki je pričel veljati 19.06.2021.  
Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05 in 102/07).

Ta pravilnik določa pogoje glede osnovne, tehnične, dodatne usposobljenosti in delovnih izkušenj potrditvenega osebja za komponente, ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati vzdrževalna organizacija v zvezi s tem osebjem. Pravilnik določa tudi pogoje za dela s posebnimi pooblastili.


Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah

Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16, 32/18, 10/19 in 75/19) povezava

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS št. 75/19) se za ultralahke letalne naprave podaljšuje obdobje veljavnosti dovoljenja za letenje naprave iz 12 mesecev na 24 mesecev, kot to določa 26. člen pravilnika.