Izpitni roki

Namen letnega načrta rednih izpitnih rokov je vzpostavitev predvidljivega sistema, ki omogoča kandidatom učinkovitejšo pripravo na teoretično preverjanje znanja oziroma teoretični izpit in razporeditve dela, uradnim osebam CAA pa preverjanje skladnosti z ustreznimi zahtevami in izvedbo ostalih administrativnih dejanj (npr. izdajanje računov, pošiljanje obvestil o datumu preverjanja,…).

Izpitni rok (»sitting« - glej definicije pojmov po AMC1 FCL.025 oziroma »Examination period)« je definiran kot časovno obdobje, v katerem lahko kandidat opravlja preverjanje znanja.

Posamezni izpitni rok ne sme presegati 10 zaporednih dni za posameznega kandidata (en »dan« se šteje kot »delovni dan«, kar pomeni da izpitni rok traja največ dva delovna tedna). Med izpitnim rokom ima kandidat na voljo le en poizkus (»attempt«) na predmet (pomeni, da ne more isti predmet opravljati dvakrat v enem izpitnem roku). 


Izpitni roki za izvajanje preizkusov teoretičnega znanja so objavljeni pod spodnjiim zavihkom.

Izpitni roki

Tukaj so objavljeni redni izpitni roki.