Obveščanje in poročanje izpraševalcev

Izpraševalec mora CAA sproti predhodno obveščati in poročati o rezultatu preverjanja kandidatov. Najavo in poročilo se oddata preko spletnega obrazca, ki sta dostopna na spodnjih povezavah.


Obveščanje o nameravanem preverjanju

Izpraševalec CAA obvešča o nameravanem preverjanju za vse vrste preverjanj, torej za podaljšanje, obnovo ali izdajo posameznih ratingov, licenc ali potrdil. Pri tem mora izpraševalec upoštevati pravila za predhodno imenovanje izpraševalca, kot so določena v pravilih in postopkih za imenovanje izpraševalca.

Izpraševalec obvesti CAA najkasneje tri dni oziroma 72 ur pred nameravanim preverjanjem.

V primeru, da se mora preverjanje prestaviti, izpraševalec to stori s ponovno oddajo obrazca za najavo preverjanja in v komentar vpiše razloge za prestavitev preverjanja.


Poročanje o rezultatu preverjanja

Po opravljenem preverjanju je izpraševalec CAA dolžan poročati o rezultati preverjanja. Poročilo izpraševalec odda z izpolnitvijo poročila o opravljenem preverjanju preko spletnega obrazca najkasneje v 8 dneh po opravljenem preverjanju. Poročilu o uspešnosti preverjanja pripne kopijo vloge oziroma poročila o preverjanju (FCL.1030) ter ostale zahtevane podatke medtem ko originalno dokumentacijo izroči kandidatu.
NAJAVA PREVERJANJAPOROČILO O PREVERJANJU
Pomembna informacija

V primeru, da zaradi tehničnih težav spletni obrazec ne deluje, je treba obveščati in poročati na e-mail: preverjanje@caa.si. Če na svoj e-mail naslov dobite podatke, ki so bili sporočeni preko obrazca, je bilo dejanje uspešno izvedeno. V primeru, da tega sporočila izpraševalec ni prejel na svoj e-mail, obrazec ni deloval, zato morate o tem obvestiti CAA na zgornji e-mail.

Za izpolnjevanje obrazcev priporočamo uporabo spletnega brskalnika Google Chrome ali Mozilla Firefox.