Jezik in frazeologijaZa izvajanje radiotelefonskih komunikacij se uporablja letalsko frazeologijo. Ko standardna frazeologija ne zadošča za formulacijo sporočila, se uporabi običajni jezik.

Zato piloti, ki morajo uporabljati radijsko postajo, ne smejo izvajati privilegijev iz licenc in ratingov, če v svoji licenci, poleg privilegija za radiotelefonijo, nimajo zaznamka o znanju jezika. V licenci imajo lahko zaznamek o znanju angleškega jezika ali drugega jezika, ki se uporablja za radijsko komunikacijo med letom. V zaznamku se navedejo jezik, stopnja znanja in datum veljavnosti. Da sme torej imetnik licence izvajati radijsko komunikacijo v določenem jeziku, mora imeti privilegij za radiotelefonijo in jezikovni zaznamek v tem jeziku.

Zaznamek o znanju jezika se vpiše v licenco potem, ko je vlagatelj dokazal najmanj uporabniško stopnjo znanja letalske frazeologije in splošnega jezika z metodo preverjanja, ki jo uvede pristojni organ članice Evropske unije. Znanje jezika dokaže ocenjevalcu, ki ga je certificiral pristojni organ, ali organu za preverjanje znanja jezika, ki ga je potrdil pristojni organ članice Evropske unije.

Pristojni organ lahko pri izdelavi testa znanja angleškega jezika in izvajanju testiranja uporabi lastne vire ali pa za te naloge pooblasti organe za preverjanje znanja jezika (t.i. Language Testing Bodies). CAA za izdelavo testa, izvajanje testiranja in ocenjevanje znanja jezika uporablja lastne vire. Osnovala je organ za preverjanje znanja jezika, izdelala test ter usposobila izpraševalce in ocenjevalce.