Konference

7. konferenca na področju začetne in stalne plovnosti – Vransko, 24. november 2023

Obravnavane teme
Nosilec
Uvodni nagovor
Matej Dolinar
Kako določiti ustrezne kazalnike varnostne uspešnosti?
Nataša Bešter
Performance indicators
Cvetko Stane (Adria Tehnika)
Kako pridem do odobritve spremembe na zrakoplovu?
Arber Kramar
21.A.307 The eligibility of parts and appliances for installation
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
Del 66 spremembe
Darko Kučina
Odobritev standardnih sprememb na malih zrakoplovih
Arber Kramar
Annual AMP review
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
Del 21 Light - kaj je to?
Boštjan Palčič


6. konferenca na področju začetne in stalne plovnosti – Vransko, 2. december 2022

Obravnavane teme
Nosilec
Uvodni nagovor in novosti na področju regulative 
Matej Dolinar
Implementation process of EASA Management system in Adria Tehnika d.o.o.
Drejc Dobravec (Adria Tehnika)
Izdaja ARC - pogoste napake
Sergej Koncilja
Proposal for Corrective Action (PCA), Root Cause Analysis and Corrective Action (CA)
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
Praktične izkušnje z najemom letal
Matija Krajnc (Amelia International)
Stateless aircraft - Control between leasing
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
Occurrence Reporting Management - Pipistrel
Dušan Bogdanović in Nina Malalan (Pipistrel V.S.)
Sistem kakovosti
Boštjan Palčič
Priprava izvedbenega paketa vzdrževanja letala splošne kategorije
Marcel Kompare (Lipican Aer, Robin Hood A.S.)
Part-145 vs Part-CAO - What are the benefits of Part-CAO (M)?
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
Upravljanje sprememb znotraj organizacije
Anna-Marija Korošec


5. konferenca na področju začetne in stalne plovnosti – Šenčur, 19. november 2021

Obravnavane teme
Nosilec
Novosti na področju regulative
Matej Dolinar
ICAO koda v povezavi s transponderjem in ELT
Matej Dolinar
Transition to Part-CA(M)O
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
FAA STCs to EASA STCs and AMOCs
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
Konfiguracija zrakoplova
Boštjan Palčič
EASA Form 1 v povezavi z novimi zahtevami ELA 1 in ELA 2 zrakoplove
Boštjan Palčič
Priznavanje STC-jev iz tretjih držav
Arber Kramar
Pravilnik o strokovni izobrazbi - nacionalni
Priloge k predstavitvi:
priloga 1, priloga 2, priloga 3;
Darko Kučina
SMS v CAMO in 145 organizaciji - skupni priročniki
Sergej Koncilja
Letalska okrožnica - ogenj, dim in hlapi (MST 005)
Arber Kramar
ULN in certifikacija
Boštjan Palčič


4. konferenca na področju začetne in stalne plovnosti – Šenčur, 6. december 2019

Obravnavane teme
Nosilec
Uvodna predstavitev in novosti na področju regulative
Matej Dolinar
Responsibility of CAMO and 145 MO, relation to an operator (CAT)
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
Konfiguracija zrakoplova v povezavi s tehtanjem
Boštjan Palčič
Izdaja CRS za nacionalne zrakoplove
Boštjan Palčič
Priročnik organizacije z vidika organizacij
Cvetko Stane (Adria Tehnika)
Assessment of personennel in CAMO and 145 organisation
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
Produktna presoja
Sergej Koncilja
Poročanje - CAMO in 145 organizacije
Na spodnji povezavi so dostopna podrobnejša navodila za določanje vrst dogodkov v povezavi z ustreznimi kategorijami dogodkov:
 https://www.caa.si/kakovost-porocanja.html 
Anna-Marija Korošec in Jerneja Šifrer
Zahteve za inštruktorje v 147 organizaciji
Janez Prhavc


3. konferenca na področju začetne in stalne plovnosti – Šenčur, 9. november 2018

Obravnavane temeNosilec
Responsibility and function of Certifying Staff, Support Staff and authorised staff in Maintenance Organisation
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)
Jasno opredeljeni procesi so pogoj za poslovni uspeh podjetja (tudi in še posebno v času digitalne in kognitivne transformacije)
• zakaj izdelati mapo procesov (beri opredeliti arhitekturo procesov)
• elementi dobrega procesa

Mag. Uroš Gunčar (NETS učinkovite rešitve)
Airworthiness review and how to address findings
Omar Thor Edvardsson (OTE Aero Consulting slf.)


2. konferenca na področju začetne in stalne plovnosti – Šenčur, 11. maj 2018

Obravnavane temeNosilec
Novosti na področju regulative
Matej Dolinar
Ravnanje s servisibilnimi deli v Del-145 okolju
Sergej Koncilja
Praktično usposabljanje – OJT (On Job Training)
Darko Kučina
Program zanesljivosti – Aero4M
Matija Kranjc in Žan Vidmar
Zahteve plovnosti za vpis zrakoplova v šolski sistem ATO
Arber Kramar
Ugotovitve standardizacijskega nadzora EASA in zagotavljanje skladnosti
Sergej Koncilja
Priročnik odobrene organizacije
Cvetko Stane


1. konferenca na področju začetne in stalne plovnosti – Šenčur, 24. marec 2017

Obravnavane temeNosilec
Novosti na področju zakonodaje
Matej Dolinar
Pod-pogodbenik in prenos pod pogodbenih aktivnosti
Robert Golič
Interni nadzori pooblaščene organizacije – M, 145, 147 
Robert Golič
Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM)
Cvetko Stane
DNA – obvladovanje neskladnosti
Matej Dolinar
Spremembe pri Del-66 Licenci
Darko Kučina
Opravljanje izpitov v organizacijah potrjenih po Delu-147
Janez Prhavc
Annual Safety Review and Regulation (EU) 376/2014
Nataša Bešter in Jerneja Šifrer
Priporočila za označevanje priročnikov let. organizacij in njihovih sprememb
Darko Rogelj
Posebna lista stalnih nadzorov – Attention list
Matej Dolinar
Changes of EASA regulations and AMC/GM for Part-M and Part-145 regarding ˝Maintenance critical tasks˝
Sergej Koncilja
Standard changes to TC and standard repairs
Boštjan Palčič