Plovnost

Plovnost pomeni stanje zrakoplova, motorja, properlerja ali dela zrakoplova, ki ustreza odobrenemu projektu in je varno za letenje. To se zagotavlja s certificiranjem in nadzorom nad zrakoplovom ter certificiranjem in nadzorom organizacij in oseb, ki se ukvarjajo z gradnjo, proizvodnjo, kontinuirano plovnostjo  in z vzdrževanjem zrakoplovov.

Področje dela plovnosti obsega vodenje registra zrakoplovov, začetno in stalno plovnost zrakoplovov, gradnjo, proizvodnjo in vzdrževanje zrakoplovov ter izdajanje licenc letalsko tehničnega osebja.