Plovnost

Plovnost zrakoplova pomeni primernost za varno letenje. To se zagotavlja s certificiranjem in nadzorom nad zrakoplovom ter certificiranjem in nadzorom organizacij in oseb, ki se ukvarjajo z gradnjo, proizvodnjo, kontinuirano plovnostjo  in vzdrževanjem zrakoplovov.

Področje dela plovnosti obsega vodenja registra zrakoplovov, začetno in stalno plovnost zrakoplovov, gradnjo, proizvodnjo in vzdrževanje zrakoplovov ter izdajanje licenc letalsko tehničnega osebja.