Navodila izpraševalca pred poletom

PRISTOP IZPRAŠEVALCA

Na uspešnost kandidata v okoliščinah preverjanja znanja bo pogosto prisotna določena mera živčnosti, ki bo negativno vplivala na zmožnost in prikaz usposobljenosti v letenju kandidata. Zato mora izpraševalec vzpostaviti in gojiti prijazen in sočuten odnos do kandidata.

Med pripravo na let se je treba izogniti naglici in kandidata spodbuditi, da na koncu vsakega dela napovedanega preverjanja zastavi čim več vprašanj.

Jasna in temeljita navodila na tej stopnji ne bodo služila le olajšanju dela kandidata, ampak bo zagotovilo, da bo let potekal gladko in brez nepotrebnih zamud.


VSEBINA PREDPOLETNIH NAVODIL (BRIEFING)

Kandidatu je treba dati čas in možnosti za pripravo na let. Predpoletna navodila morajo zajemati naslednje:

 • cilj in namen leta
 • postavljanje vprašanj kandidata
 • operativne postopke, ki jih je treba upoštevati (npr. operativni priročnik organizacije, AFM/POH)
 • oceno vremenske situacije
 • operativne zmogljivosti kandidata in izpraševalca
 • cilji, ki jih mora opredeliti kandidat (izpraševalec se prepriča, da kandidat pozna cilje)
 • simulirane vremenske okoliščine (npr. zaledenitev, baza oblaka)
 • vsebina vaj med preverjanjem
 • dogovorjeni parametri hitrosti in upravljanja (npr. V-hitrosti, kot nagiba)
 • uporaba radijske zveze in radiotelefonija (R/T)
 • vloge kandidata in izpraševalca (npr. v nujnih in izrednih primerih)
 • administrativni postopki med letom (npr. predložitev načrta leta, sprememba načrta leta)

KONTROLNI SEZNAM IN PRIPOMOČKI ZA IZPRAŠEVALCE

Kontrolni seznam je namenjen izpraševalcem pred izvedbo preverjanja in vsebuje seznam vseh potrebnih dokumentov, ki morajo biti na zrakoplovu, ter ostale informacije, ki jim morajo izpraševalci slediti.

Kontrolni seznam za izpraševalce pred preverjanjem strokovnosti  

Kratka navodila za izvedbo preverjanja

Hitri pregled zahtev dela FCL