Proizvodnja brez odobritve proizvodne organizacije - 21F

Agencija lahko odobri proizvodnjo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 748/2012, Del 21.F, ko je zagotovljeno naslednje:

 1. Prosilec namerava izdelovati dele, naprave in/ali materiale, ki so namenjeni za uporabo v letalstvu, oziroma za zračno plovbo, kot dele tipsko certificiranih produktov (izključeni so simulatorji, zemeljska oprema in orodje).
 2. Agencija ugotovi, da bi bila uporaba Dela 21.G neprimerna in je zato aplikativen Del 21.F. Razlika med obema vrstama organizacije je v obvladovanju kakovosti. Obstajajo primeri, ko sistem kakovosti, ki zajema neodvisen nadzor in stalno notranjo presojo podjetja, ni smiselen ali izvedljiv. Pri odločitvi o primernosti uporabe Dela 21.F lahko pristojni organ upošteva enega ali več kriterijev, kot sledi:
  • v podjetju ni serijske proizvodnje,
  • proizvodnja je redka oziroma občasna,
  • proizvodnja majhnega obsega,
  • tehnologija izdelave je enostavna in omogoča učinkovit nadzor med samim procesom izdelave,
  • podjetje je zelo majhna organizacija.


Izjava o soglasju se izda za omejen čas in ne presega obdobja enega leta.


Izdaja izjave o soglasju

Za izdajo izjave o soglasju je na Agencijo treba poslati:


Vsebina priročnika

Priročnik mora vsebovati vsaj:

 1. izjavo prosilca o zavezanosti, da bo deloval v skladu z:
  • 1.1.  zahtevami, definiranimi v Delu 21.F,
  • 1.2.  postopki, definiranimi v priročniku in navedeni dokumentaciji,
  • 1.3.  vsako odločbo ali drugim pravnim aktom, izdanim v zvezi z opravljanjem poslovne aktivnosti (izjava o zakonitosti),
 2. izjavo prosilca, da potrjuje skladnost priročnika z zahtevami, definiranimi v Delu-21, Oddelku A, Poddelu-F,
 3. naloge, pristojnosti in odgovornosti odgovornega osebja (accountable personnel),
 4. organizacijsko shemo,
 5. opis sredstev in človeških virov z navedbo kriterija za kvalifikacijo,
 6. opis prostorov in opreme,
 7. opis področij dela, postopkov in tehnik v proizvodnji s sklicevanjem na listi zmožnosti, (opis predmetov, ki se jih namerava izdelovati, vključno s številom proizvedenih predmetov in številom dobav),
 8. opis postopka sodelovanja s pristojnim organom v skladu s točko 21A.125(c),
 9. opis načina komunikacije in podpore nosilcu odobritve projekta (dizajna) v skladu s točko 21A.125(c),
 10. dopolnila priročnika,
 11. opis sistema kontrole (vključno s testiranjem zrakoplovov, motorjev in propelerjev) in postopkov pri sistemu kontrole proizvodnje,
 12. spisek dobaviteljev,
 13. izdajo izjave o skladnosti in kontrolo pristojnega organa o njeni veljavnosti.
Povezava na seznam organizacij odobrenih po Del-21F
Seznam organizacij odobrenih po Del-21F

povezava