Letalske informacije

Letalski podatki in letalske informacije primerne kakovosti so potrebni za zagotavljanje varnosti in podporo novim konceptom obratovanja v evropski mreži za upravljanje zračnega prometa. Izvajalci letalskih informacijskih služb zagotavljajo, da so podatki in informacije dostopni za operativne namene. Države članice morajo učinkovito upravljati in nadzorovati vse dejavnosti, pri katerih se ustvarjajo letalski podatki in letalske informacije, da bi zagotovile, da je kakovost zagotovljenih podatkov ustrezna glede na načrtovano uporabo. Sestavni deli in postopki, ki jih uporabljajo ustvarjalci podatkov, morajo biti interoperabilni s sistemi, sestavnimi deli in postopki, ki jih uporabljajo izvajalci letalskih informacijskih služb, da se omogoči varno, neprekinjeno in učinkovito delovanje v evropski mreži za upravljanje zračnega prometa.

Na spletni strani KZPS, d.o.o., je možen dostop do različnih letalskih informacij kot so: NOTAM sporočila, eAIP (elektronski Zbornik letalskih informacij), spletna storitev eARO za elektronsko pripravo na polet, vključno z oddajo načrta leta, ipd.