Dovoljeni pripomočki na izpitu

Pripomočki

CAA razpolaga s pripomočki za preverjanje, zato jih kandidati ne rabijo prinesti s seboj. Pri izvajanju preverjanja na terenu imajo lahko kandidati svoje pripomočke. Nadzorniki preizkusa teoretičnega znanja pred začetkom preverjanja pregledajo vse pripomočke, ki jih kandidati prinesejo s seboj. Po opravljenem reševanju izpitov, morajo kandidati zapiske in beležke pustiti pri nadzorniku izpitov.

Kandidat lahko pri preverjanju uporablja pripomočke, kot so opredeljeni v AMC1 ARA.FCL.300, in sicer:

 • kalkulator z znanstvenimi funkcijami, ki nima letalskih ali programskih funkcij;
 • mehansko drsno navigacijsko računalo (DR računalo, plotter);
 • kotomer;
 • šestilo;
 • ravnilo;
 • kemični svinčnik z modro tinto;
 • prazen papir (scratch paper).

Referenčni dokumenti in priročniki

Kandidati lahko med reševanjem izpitov uporabljajo izključno priročnik Jeppesen Student Pilot Route Manual (2017) (Rev. 1-18), ki ga zagotavlja CAA.

Navigacijski pripomočki

Kadar se za reševanje izpita potrebujejo navigacijski pripomočki, so dovoljeni le naslednji (tipi pripomočkov v modri barvi so na voljo v izpitnem centru CAA):

 • mehansko drsno navigacijsko računalo (DR računalo, ploter) [CAA: model CR-3 in E6B];
 • kotomer [CAA: PJ-1 Rotating Azimuth Plotter];
 • šestilo;
 • ravnilo [CAA: PJ-1 Rotating Azimuth Plotter].

Elektronski navigacijski pripomočki/računalniki niso dovoljeni.

Kalkulator

Kalkulator in njegove funkcije lahko omogočajo izključno uporabo znanstvenih in računskih funkcij.

V izpitnem centru CAA je na voljo kalkulator z znanstvenimi funkcijami Deli DL-1710 Scientific Calculator.

Kalkulator NE SME imeti naslednjih funkcij in orodij:

 • letalske ali programske funkcije (npr. pretvarjanje CAS/TAS, drugih letalskih problemov, kot so določanje potovalne hitrosti, kurz, preračunavanje popravkov vetra, itd.);
 • shranjevanje besedil ali formul;
 • prikaz funkcij ali grafov;
 • povezave z internetom.

Kalkulator IMA naslednje funkcije:

 • štiri funkcije (+, -,x, ÷);
 • kvadratni koren (√), potenca;
 • kotne funkcije;
 • odstotek (%).

Pred in po zaključku preverjanja se zagotovi, da kandidat vklopi / izklopi kalkulator (ON/OFF) in/ali izvede katero koli drugo funkcijo, ki izbriše vse podatke, shranjene v pomnilniku kalkulatorja.

Slovar

Kandidati lahko uporabljajo slovar v primeru, da opravljajo izpit v angleškem jeziku. Izpitna komisija se prepriča, da slovarji ne vsebujejo podatkov, ki bi kandidatu koristili pri reševanju izpitov in niso del slovarja (lističi, dopisana besedila, dopisane formule, izračuni,...).