Potrdilo o izbrisu zrakoplova iz registra

Za pridobitev Potrdila o izbrisu zrakoplova iz registra je potrebna sledeča dokumentacija:

  • Vloga za izdajo Potrdila o izbrisu/nevpisanosti v register (AIR.OBR-106) in plačilo Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/17 in 40/17 – popr.). Tarifa se plača na podlagi sklepa o stroških, ki ga izda Agencija, ko stranka odda vlogo.

  • Potrdilo se izdaja kot dokazilo, da zrakoplov ni vpisan v Register zrakoplovov Republike Slovenije.