Posebna dovoljenja (padalci)

OBRAZCI

Vloga in izjava za izdajo dovoljenja za opravljanje komercialnih prevozov potnikov s tandemskimi padali:

Vloga za podaljšanje dovoljenja za opravljanje komercialnih prevozov potnikov s tandemskimi padali:

Z uveljavitvijo Pravilnika o padalstvu (Uradni list RS, št. 32/2016) se je celoten postopek pridobitve dovoljenja prestavil na spletno stran licenciranja osebja, kjer lahko najdete tudi zgoraj navedene obrazce za postopek.