Prilagodljiva uporaba zračnega prostora

FLEXIBLE USE OF AIRSPACE (FUA)

Prilagodljiva uporaba zračnega prostora je koncept upravljanja zračnega prostora, ki ga je opisala Mednarodna organizacija za civilni letalski promet (ICAO) in razvila Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol), in na podlagi katere se zračni prostor ne sme razumeti kot izključno civilni ali izključno vojaški zračni prostor, temveč kot kontinuum, kjer je treba upoštevati potrebe vseh uporabnikov v čim večji možni meri.


Pravna ureditev: Uredba Komisije (ES) št. 2150/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora