Nova Uredba Komisije (EU) št. 965/2012

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta (osnovna uredba)

Na področju letalskih operacij je uveljavljena Uredba Komisije (EU) št. 965/2012, ki so 'izvedbena pravila' (implementing Rules) zahtev za letalske operacije iz osnovne uredbe ('Basic regulation').


Uredba vsebuje uvodno uredbo in 8 aneksov in pripadajoče AMC in GM (Acceptable Means of Compliance in Guidance Material):

Aneks (št.)
AMC&GM
Področje uporabe – zahteve za
*UVODNA UREDBA


definicije (1)
1

ARO (2)
2
CAA
ORO (3)
3
operatorje, ki izvajajo letalske operacije v skladu z delom CAT, NCC, SPO
*CAT
4
komercialni zračni prevoz
SPA
5
posebna dovoljenja
NCC
6
nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi
*NCO
7
nekomercialne operacije z nekompleksnimi zrakoplovi
*SPO
8
dela v zraku

* za Področje letalskih operacij (komercilane in nekomercilane) z baloni in jadralnimi letali, so bile zahteve za letalske operacije izločene iz Uredbe (EU) št. 965/2012 in bile vključene v dve namenski uredbi:

  • (EU) 2018/395 (za balone)
  • (EU) 2018/1976 (za jadralna letala)


Na spletni strani : https://www.easa.europa.eu/regulations so na voljo:

  1. Zadnje verzije Uredb v vseh jezikih EU (z povezavo na EU-LEX)
  2. AMC in GM za vse uredbe
  3. Konsolidirane verzije Uredb z vključenimi AMC in GM  pod 'Easy Access Rules for xxx'