Izpisek iz lastninskega in bremenskega lista

Za pridobitev izpiska iz lastninskega in bremenskega lista registra zrakoplovov je potrebna sledeča dokumentacija: