Koncept Dirty Dozen je leta 1993 razvil Gordon Dupont, nanaša pa se na dvanajst najpogostejših predpogojev za človeške napake oziroma pogoje, ki lahko delujejo kot prekurzorji za nesreče ali incidente. Teh dvanajst elementov vpliva na ljudi, da delajo napake. Dupont je koncept razvil, medtem ko je delal za Transport Canada, in je bil del osnovnega programa usposabljanja za človeške dejavnike v vzdrževanju. Od takrat je postal temelj tečajev izobraževanja za človeške dejavnike v vzdrževanju po vsem svetu.


Zavedanje, da tveganje obstaja, je prvi korak na poti zamejitve njegovega potenciala, da privede do neželenih scenarijev.


Poudariti velja, da ne gre za izčrpen seznam predpogojev za človeške napake, v okrožnici ICAO 240-AN/144 jih je naštetih več kot 300. Toda od leta 1993 se je na vseh področjih letalske industrije, ne samo na področju vzdrževanja letal, ta seznam uveljavil kot temelj, ki načenja razprave o človeških napakah znotraj podjetij, v organizacijah in na delovnih mestih. Tako je danes mogoče najti sezname ducata drznih, kot smo ga prevedli mi, za pilote, delavce na ploščadi, kontrolorje zračnega prometa in kabinsko osebje.

V luči trenutnih razmer smo seznam dopolnili na način, da sumarno prikazuje novonastala tveganja in možne načine blažitve le-teh. Vabljeni, da si ga ogledate in uporabite pri svojih usposabljanjih in svojem delu.

Dokument se nahaja tukaj.