Državni varnostni program civilnega letalstva

Državni varnostni program civilnega letalstva je temeljni dokument s področja varnosti v letalstvu, ki opisuje regulativne zahteve in aktivnosti, ki jih sodelujoči subjekti sprejemajo s ciljem vzdrževanja in nadaljnjega razvijanja varnosti v letalskem prometu. 

Vlada Republike Slovenije je Državni varnostni program civilnega letalstva sprejela 15.2.2024.


Program je razvit skladno:

 • s standardi Organizacije mednarodnega civilnega letalstva (ICAO):
  • Global Aviation Safety Plan (GASP),
  • Annex 19: Safety Management,
  • Doc 9859: Safety Management Manual,


 • in dokumenti Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA):
  • European Aviation Safety Programme (EASP),
  • European Plan for Aviation Safety (EPAS),
  • Annual Safety Review.


Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je na podlagi 8. člena Uredbe (EU) št. 2018/1139 v imenu države izdelala slovenski načrt za letalsko varnost (State Plan for Aviation Safety – SPAS) kot del državnega programa upravljanja varnosti. Namen slovenskega načrta za letalsko varnost je zagotoviti strateško usmeritev upravljanja varnosti na državni ravni in vsem zainteresiranim stranem prikazati, kam bo Republika Slovenija v določenem obdobju ciljno usmerjala svoja sredstva v okviru pristopa upravljanja varnosti, ki temelji na obvladovanju tveganj.

Trenutno veljavni SPAS
Slovenski načrt za letalsko varnost 2024-2026
Predhodni SPAS

Slovenski načrt za letalsko varnost 2023–2025
Realizacija SPAS 2023–2025
Slovenski načrt za letalsko varnost 2022–2026
Realizacija SPAS 2022–2026
Slovenski načrt za letalsko varnost 2021–2025
Realizacija SPAS 2021–2025
Slovenski načrt za letalsko varnost 2020–2024
Realizacija SPAS 2020–2024
Slovenski načrt za letalsko varnost 2019–2023 
Realizacija SPAS 2019–2023 
Slovenski načrt za letalsko varnost 2018–2022