Zahteve glede opremljenosti zrakoplovov

EU zahteve o učinkovitosti in interoperabilnosti se navezujejo predvsem na opremljenost zrakoplovov z radarskimi odzivniki, radijskimi postajami ter opremo, ki zagotavlja storitev podatkovnih zvez, in sicer:

  • s sekundarnimi nadzornimi radarskimi odzivniki, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1207/2011 o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo;
  • z radijskimi napravami, ki omogočajo uporabo razmika med kanali 8,33 kHz in 25 kHz, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1079/2012 o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko nebo;
  • z opremo, ki zagotavlja storitev podatkovnih zvez, kot to določa Uredba Komisije (ES) št. 29/2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo.

Zahteve o opremljenosti zrakoplovov nadalje določata tudi Uredba Komisije (EU) št. 1332/2011 o določitvi pogojev uporabe skupnega zračnega prostora in operativnih postopkov za izogibanje trčenjem v zraku, ki določa zahtevo o opremljenosti zrakoplova s sistemom za izogibanje trčenjem v zraku ACAS II, različice 7.1, ter Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008, ki kot primer določa zahteve o opremljenosti zrakoplovov z oddajnikom signala na kraju nesreče (ELT), ki lahko hkrati oddaja na frekvencah 121,5 in 406 MHz, in z opremo za operacije v zračnem prostoru RVSM (SPA.RVSM.110 Zahteve glede opreme RVSM).