Zahteve glede opremljenosti zrakoplovov

Operativna pravila v zvezi z uporabo zračnega prostora in zahteve za opremo zrakoplova, potrebne za varne in enotne operacije v zračnem prostoru enotnega evropskega neba določa Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2023/1770 z dne 12. septembra 2023 o določitvi določb o opremi zrakoplova, potrebni za uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba, in operativnih pravil v zvezi z uporabo zračnega prostora enotnega evropskega neba ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 29/2009 in izvedbenih uredb (EU) št. 1206/2011, (EU) št. 1207/2011 in (EU) št. 1079/2012.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1770&qid=1695305510280

Uredba je bila objavljena 15. 9. 2023 in začne veljati 5. 10. 2023.

Uredba se uporablja za operaterje zrakoplovov, ki so vključeni v splošni zračni promet in izvajajo lete v zračni prostor enotnega evropskega neba, znotraj njega ali iz njega.

Uredba določa zahteve za letalske operaterje, kateri so dolžni zagotoviti, da so njihovi zrakoplovi opremljeni in izvajajo lete v skladu s pravili in postopki iz Priloge I (del COM) in Priloge II (del SUR).