Področje dela

Področje obsega izvajanje strokovnih nalog, ki jih predpisuje Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) in zakonodaja EU.


Glavne naloge upravnega področja so:

  • vodenje in odločanje v upravnih postopkih z delovnega področja,

  • izvajanje stalnega nadzora na delovnem področju,

  • vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih z delovnega področja,

  • izdaja certifikacijskih specifikacijvodenje upravnih postopkov v zvezi z licenciranjem letališkega strokovnega osebja,

  • nadzor nad organizacijami za usposabljanje letališkega strokovnega osebja,

  • vlaganje kazenskih ovadb z delovnega področja,

  • izdaja direktiv o varnosti, sodelovanje in nadzor pri objavljanju letalskih informacij,

  • sodelovanje pri urejanju Zbornika letalskih predpisov,

  • sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja in drugih najzahtevnejših gradiv itd.


Sistem javnih letališč v Republiki Sloveniji je določen skladno s Sklepom o opredelitvi sistema javnih letališč (Uradni list RS, št. 78/06).