Dovoljenje za radijsko postajo

Dovoljenje za uporabo radijske postaje se pridobi s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije - AKOS z vložitvijo vloge za dovoljenje za radijsko postajo na zrakoplovu.

Dovoljenje se zahteva za vse zrakoplove, za katere se zahteva vgrajena radijska postaja.

Povezava na vlogo za izdajo dovoljenja za radijsko postajo na zrakoplovu
Vloga za izdajo dovoljenja za radijsko postajo na zrakoplovu (AKOS)

povezava