Dovoljenje za radijsko postajo

Dovoljenje za uporabo radijske postaje se pridobi s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS – AKOS (Vloga na http://www.akos-rs.si/postaje-na-plovilih-in-letalih) z vložitvijo vloge za dovoljenje za letalsko radijsko postajo.

Dovoljenje se zahteva za vse zrakoplove, za katere se zahteva vgrajena radijska postaja.