Kabinsko osebje

Navodilo

Navodilo o začetku uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 2016/2008 Evropskega parlamenta in Sveta - kabinsko osebje.


Predpis

Materialni predpis, ki ureja področje licenciranja kabinskega osebja: 

Uredba Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta


Pristojni organ za izdajo potrdil kabinskega osebja

Pristojni organ za izdajo potrdil kabinskega osebja v Republiki Sloveniji je Agencija za civilno letalstvo.


Vloge in priročnik
Priročnik
Postopek za začetno usposabljanje kabinskega osebja, izdajo potrdil kabinskega osebja, vodenje evidenc in nadzor


Vloge in obrazci

Namen

FCL.APL-153

Prijava na izpit - kabinsko osebje (CC)

prijava na izpit

FCL.APL-154

Vloga za izdajo potrdila za kabinsko osebje (CC)

izdaja

FCL.OBR-66

Interno dokazilo operatorjev o usposobljenosti kabinskega osebja

obrazec

Izjava o izogibanju konflikta interesov - CCM izpiti
Izjava
Vloga za zamenjavo/ponovno izdajo potrdila kabinskega osebja
ponovna izdaja CC