Piloti jadralnih padal in jadralnih zmajev

 

Materialni predpisi
Regulations
Uradni list
Official Journal
Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu
Decree on hang gliding and paragliding

(Uradni list RS, št. 13/1999)
Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji
(Uradni list RS, št. 73/2012)
DV 01/12 - Letenje tujih jadralnih padalcev v Republiki Sloveniji
Veljavna
DV 01/12 - Foreign Paraglider Pilots Flying in Slovenia
Valid
 

Navodila za pridobitev in podaljšanje dovoljenja pilota naprave in pooblastil

Namen

FCL.MAN-8

Navodilo za opravljanje preverjanja usposobljenosti in izdajo dovoljenj ter pooblastil - jadralna padala

navodila - JP

FCL.MAN-23
Navodilo za opravljanje preverjanja usposobljenosti in izdajo dovoljenj ter pooblastil - jadralna padala
navodila - JZ
 

Programi usposabljanja

Namen

FCL.PRG-1

Program usposabljanja za pilote jadralnih padal

program usposabljanja - JP

FCL.PRG-2

Program usposabljanja za pilote tandem jadralnih padal

program usposabljanja - Tandem (JP)

FCL.PRG-11
Program usposabljanja za pilote jadralnih zmajev
program usposabljanja - JZ
Program usposabljanja za pilote tandem jadralnih zmajev
program usposabljanja - Tandem (JZ)
 

Dovoljenje pilota letalne naprave in pooblastila

Namen

FCL.APL-139

Prijava na teoretični in praktični del izpita za dovoljenje pilota naprave

prijava na izpit

FCL.APL-140

Prijava na teoretični in praktični del izpita za pooblastilo pilota naprave

prijava na izpit

FCL.APL-141

Vloga za izdajo dovoljenja pilota naprave

izdaja

FCL.APL-142

Vloga za izdajo pooblastila pilota naprave

izdaja

FCL.APL-143

Vloga za podaljšanje pooblastila pilota naprave

podaljšanje

 

Obrazci za preizkus praktične usposobljenosti

Namen

FCL.APL-145

Dovoljenje pilota jadralnega padala

obrazec – JP

FCL.APL-146

Pooblastilo pilota tandema jadralnega padala

obrazec – T/JP

FCL.APL-147

Pooblastilo učitelja pilotov jadralnega padala

obrazec – U/JP

FCL.APL-149

Pooblastilo pilota tandema jadralnega zmaja

obrazec – T/JZ

FCL.APL-148

Pooblastilo učitelja pilotov jadralnega zmaja

obrazec – U/JZ

 

Tuji učitelji jadralnega padalstva, ki usposabljajo v Republiki Sloveniji

Namen

FCL.APL-144

Vloga za potrditev usposabljanja tujih jadralnih padalcev

izdaja